Her kan du sjekke om barnehagen oppfyller kravet til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Ill.foto: Paal Svendsen

Her kan du sjekke om barnehagen oppfyller kravene til bemanning

Her kan du sjekke om barnehagen oppfyller kravet til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm.

Publisert

Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og skjerpet pedagognorm fra 1. august 2018. Utdanningsdirektoratet har laget en kalkulator som gjør at du kan finne ut om barnehagen din oppfyller kravene.

 

 

Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Normen ble innført 1. august 2018. Fra da har barnehagene ett år på seg til å innfri kravet.

Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år.

Bemannings- og pedagognormen gjelder kun ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.

Powered by Labrador CMS