De fleste familiebarnehagene i landet ligger i Oslo og Akershus, og en del i Trondheim. Ill.foto: Paal Svendsen

Nesten ikke familiebarnehager på bygda

211 av de 517 familiebarnehagene som Utdanningsdirektoratet registrerte i 2017, lå i Oslo og Akershus.

Publisert

Familiebarnehager er blitt big business. De drives som kjeder - uten samme krav til bemanning som andre barnehager.

Med sine åtti familiebarnehager er Trøndelag et anna område med relativt mange familiebarnehager. Femti av disse ligger i Trondheim, og en stor del av de resterende ligger nær byen. Men her er ikke innslaget av kjeder slike stort som i Oslo og Akershus.

I Sogn og Fjordane var det tre familiebarnehager i fjor, i Finnmark to. I Troms er det riktig nok hele 16, men ti av dem ligger i Tromsø. I Hordaland er det også 16, fem av dem i Bergen.

Så familiebarnehager er et fenomen for tettbygde strøk. Bildet holder seg, sjøl om tallet på familiebarnehager gikk ned med 34 mellom 2016 og 2017. Den største endringen var nettopp i Akershus, der det blei 14 færre familiebarnehager, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Både Mona Fagerås (SV) og Martin Henriksen (Ap) mener familiebarnehager bør ha samme krav til bemanning som andre barnehager.

 

Powered by Labrador CMS