De fleste familiebarnehagene i landet ligger i Oslo og Akershus, og en del i Trondheim. Ill.foto: Paal Svendsen
De fleste familiebarnehagene i landet ligger i Oslo og Akershus, og en del i Trondheim. Ill.foto: Paal Svendsen

Nesten ikke familiebarnehager på bygda

211 av de 517 familiebarnehagene som Utdanningsdirektoratet registrerte i 2017, lå i Oslo og Akershus.

Publisert

Familiebarnehager er blitt big business. De drives som kjeder - uten samme krav til bemanning som andre barnehager.

Med sine åtti familiebarnehager er Trøndelag et anna område med relativt mange familiebarnehager. Femti av disse ligger i Trondheim, og en stor del av de resterende ligger nær byen. Men her er ikke innslaget av kjeder slike stort som i Oslo og Akershus.

I Sogn og Fjordane var det tre familiebarnehager i fjor, i Finnmark to. I Troms er det riktig nok hele 16, men ti av dem ligger i Tromsø. I Hordaland er det også 16, fem av dem i Bergen.

Så familiebarnehager er et fenomen for tettbygde strøk. Bildet holder seg, sjøl om tallet på familiebarnehager gikk ned med 34 mellom 2016 og 2017. Den største endringen var nettopp i Akershus, der det blei 14 færre familiebarnehager, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Både Mona Fagerås (SV) og Martin Henriksen (Ap) mener familiebarnehager bør ha samme krav til bemanning som andre barnehager.