Regjeringen har ingen planer om å endre bemanningskravene i familiebarnehager, men opposisjonen er kritiske til dagens krav og ønsker endring. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt.

Ny bemanningsnorm gjelder ikke for 4000 barnehagebarn

To ufaglærte assistenter på ni barn under tre år. Det vil fortsatt være hverdagen for mange barn i familiebarnehager.

Publisert

I høst innføres ny bemanningsnorm i landets barnehager. Det innebærer at ei gruppe på ni småbarn skal ha to pedagoger og en assistent. Men det finnes et unntak – familiebarnehagene. Dette er barnehager med maks ti barn som drives fra private hjem. Over 4000 barn går i slike barnehager. 

I fjor gikk 4 199 barn i familiebarnehage, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Antallet familiebarnehager var 526.

I Utdanningsdirektoratets oversikt oppgir de aller fleste familiebarnehagene at de har plasser for barn mellom ett og to eller ett og tre år.

En familiebarnehage kan maks ha ti barn.

Dette sier forskriften om familiebarnehager om bemanning:

I en familiebarnehage kan det være maksimalt 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning.

Én assistent kan ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres.

Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger.

 

 

Lik pris

Familiebarnehagene kan ta like mye i foreldrebetaling for en barnehageplass som ordinære barnehager.  I tillegg krever de aller fleste matpenger.

De offentlige tilskuddene til familiebarnehager varierer fra 137 000 til 158 000 per barn. I 2018 var det nasjonale tilskuddet for ordinære barnehager på 209 200 kroner for barn under tre år.

Familiebarnehage er ikke noe utprega utkant-fenomen. I Finnmark gikk 49 barn i familiebarnehage i fjor, i Sogn og Fjordane 29. I Oslo hadde 803 barn barnehageplassen sin i familiebarnehage.

De har en egen forskrift. I familiebarnehagene kan derfor en tilsvarende gruppe på ni småbarn ha kun to ufaglærte assistenter. En pedagog trenger bare være innom en dag i uka.  

Vedtaket om økte krav til bemanning i ordinære barnehager er ikke tatt inn i forskrift om familiebarnehager. Dermed kan én assistent ha ansvar for fire småbarn under tre år, eller to assistenter ha ansvar for opp til ni småbarn. Det er ikke lov i andre barnehager.

– Det er ingen grunn til å ha andre regler for bemanning i familiebarnehager enn i vanlige barnehager. Det aller viktigste for kvaliteten i en barnehage er personalet. Vi har så mye forskning om dette at det kan slås fast helt uten forbehold, sier professor Anne Greve.

Hun leder forskningsgruppa «Kvalitet i barnehagen» ved OsloMet storbyuniversitet og har også arbeida 17 år som barnehagelærer.

 

– Dårlig organisasjonsform

Også pedagogtettheten er helt annerledes i familiebarnehager. I en vanlig barnehage kan en pedagog ha ansvar for sju barn under tre år. Er det åtte barn på gruppa, skal gruppa ha to pedagoger.

I familiebarnehagene kan en pedagog ha ansvar for 30 barn, uavhengig av barnas alder. Det gir en time og ett kvarter per barn per uke. I praksis betyr det at familiebarnehagene ofte kjøper pedagogtjenester hvor en pedagog bare er innom en dag i uka.

Barnehagekvalitet krever, ifølge professor Anne Greve, et personale som både er stort nok og kompetent nok til å gi barnet rett respons.

– De ansatte må bruke sitt faglige skjønn når de skal støtte, veilede og inspirere de små. Et skjønn består av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap, og det blir finslipt i diskusjon, refleksjon og observasjon med kolleger, sier Greve.

Hun mener muligheten til å opparbeide et slikt skjønn er minimal når en ufaglært assistent er aleine med fire barn, og ikke særlig bedre når to ufaglærte er aleine med åtte eller ni.

– Derfor blir forutsetningene for å utvikle kvalitet i slike barnehager svært liten. Legg så til hvor sårbar slike grupper blir ved ulykker og sjukdom, og det er klart at familiebarnehager blir en dårlig organisasjonsform. Det finnes helt sikkert assistenter i familiebarnehager med mye omsorg, godt humør og stor arbeidskapasitet. Det er likevel ikke nok til å skape en god barnehage, sier Greve.      

 

Ingen planer om endring

Regjeringen har ingen planer om å endre forskriftene om bemanning i familiebarnehager, forteller statssekretær Rikke Høistad Sjøberg til Utdanning. Hun peker på at familiebarnehagene har bemanningskrav som kan være strengere enn reglene i vanlige barnehager.

– I en familiebarnehage kan en assistent ha ansvaret for maksimalt fem barn over tre år. I en vanlig barnehage er det seks barn over tre år på hver ansatt på avdelinga, sier Sjøberg.

– Men for barna under tre år er det ingen klare bemanningsregler i familiebarnehagene, bare at gruppa skal være mindre enn fem hvis flertallet av barna er under tre. Er det godt nok?

– Lovforskriften gir et tydelig krav om forsvarlighet. Barnehageeier skal se på barnas alder og på andre forutsetninger når gruppene settes sammen, sier Sjøberg.

I stortingsmeldinga «Framtidens barnehage» fra 2013 slås det fast at det i hovedsak er barn under 3 år som går i familiebarnehage. Utdanningsnytt har sett på hvordan flere familiebarnehager presenterer seg på nettet, og i mange av dem deler to assistenter på ei barnegruppe med åtte til ni barn hele barnehagedagen.

– Er det forsvarlig?

– Det er som sagt et krav om forsvarlighet. Hvis foreldre ikke meiner det kravet er fulgt, kan de be om tilsyn. Jeg kjenner ikke godt nok til de eksemplene du viser til, til å kommentere disse, sier Sjøberg.

 

– Viktig med valgfrihet

Hun trekker fram at familiebarnehager er annerledes enn andre barnehager.

– Derfor har de en annen regulering. Men barna har naturligvis de samme behovene, uansett barnehageart. Også familiebarnehagene må følge rammeplanen for barnehagen, og må innrette seg slik at det er mulig, sier Sjøberg, og fortsetter:

– Det er viktig med valgfrihet i barnehagesektoren. Noen foreldre foretrekker en liten barnehage i et privat hjem, og vi må sikre dem rett til det, sier hun.

– Hvor er valgfriheten, hvis du med opptaket i kommunen får plass til ettåringen i ei gruppe med åtte andre barn og to assistenter, og du ikke får plass andre steder?

– Det er rett at reell valgfrihet betyr en så god barnehagedekking at foreldre kan bytte dersom de ikke trives med den barnehageplassen de får eller har, sier Sjøberg.

– Departementet har nå et pågående arbeid om reguleringen av private barnehager. Vil de private familiebarnehagene få en spesiell plass i det arbeidet?

– Det har vi foreløpig ikke tatt noen beslutning om, sier statssekretær Sjøberg.

 

Opposisjonen vil ha saken til Stortinget

Men opposisjonen på Stortinget krever at kunnskapsminister Jan Tore Sanner kommer tilbake til Stortinget med ei sak om bemanning i familiebarnehagene.

– Dette er et resultat av at ny bemanningsnorm for barnehager ble vedtatt i full fart og etter dårlig saksutgreiing, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Marit Knutsdatter Strand.

Hun innrømmer at hun ikke har vært klar over at den nye normen ikke omfatter familiebarnehagene.

– Når det i familiebarnehagene kan være to assistenter på ni småbarn, er det naturligvis helt uakseptabelt, sier hun.

– Men det var ingenting i utgreiinga fra Kunnskapsdepartementet som opplyste om at normen ikke skulle gjelde i familiebarnehagene, fortsetter Strand, som minner om at Senterpartiet ved flere anledninger har kritisert departementets arbeid med denne saka for å være forhasta og lite grundig.

– Senterpartiet er definitivt for at vi skal ha familiebarnehager. Vi vil ha små private barnehager i private hjem. Men vi vil at forutsetningene skal være like og forutsigelige for alle barnehageeiere, sier hun.

 

 – Må være like høye krav i familiebarnehagene

– At bemanninga i familiebarnehagene skal være like god som i den ordinære barnehager er helt naturlig, sier nestleder i SV Kirsti Bergstø.

Hun mener kompetent og tilstrekkelig personale er avgjørende for at barna skal få gode dager i barnehagen.

– Regjeringa sitt ansvar er å sørge for at vi har et system som omfatter alle. Derfor må statsråden komme tilbake til Stortinget med ei sak om dette, sier Bergstø

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet forventer også at kunnskapsminister Jan Tore Sanner kommer tilbake til Stortinget med bemanningsnorm i familiebarnehagene.

– Målet med bemanningsnormen er at alle barnehagebarn skal møte nok trygge og kompetente voksne. Det må være like høye krav til kvalitet i familiebarnehagene som i andre barnehager, skriver Aukrust i ei melding til Utdanningsnytt.

 

Kunnskapsdepartementet har nylig bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus se nærmere på lønnsutbetalinger i Norges største kjede av familiebarnehager.

 

Powered by Labrador CMS