Velkommen til en familiebarnehage i eiers hjem. Mange eiere av familiebarnehage leier lokaler til barnehagen hos andre. Foto: Erik M. Sundt

Familiebarnehagene ble heia fram

– Regjeringens mål er å etablere minst 15.000 nye familiebarnehageplasser i 1991, sa barneminister Matz Sandman (Ap) i Stortingets spørretime samme år.

Publisert

Familiebarnehager er blitt big business. De drives som kjeder - uten samme krav til bemanning som andre barnehager.

Familiebarnehagene blei heia fram ut over 1990-tallet. Sandman svarte denne marsdagen på en bekymring om at oppbygginga gikk for langsomt.

I 1989 var det totalt 900 hjem og 3000 plasser i familiebarnehagene, fortalte barneministeren fra talerstolen.

– Familiebarnehagene er et godt supplement til vanlige barnehager, ikke minst for de yngste barna. Også i grisgrendte områder med få barn kan familiebarnehager være et viktig innslag i nærmiljøet, sa Sandman.

Fem år seinere konstaterte barneminister Grete Berget (Ap) i spørretimen at «Den barnehageformen som ble sett på som nærmest annenrangs, er i dag et velkjent og godt utviklet barnehagetilbud, ikke minst for de små barnehagebarna våre. I løpet av få år har antallet barnehageplasser i familiebarnehagene økt med 300 prosent, og vi har nå en jevn økning på 2000 plasser i året.».

Også Berget svarte på en bekymring for at utviklinga gikk for treigt.

Begeistringa for familiebarnehagene gikk over partiskillene. Det var likevel en surpomp: Stortingsrepresentant Erling Folkvord fra Rød Valgallianse stilte i 14. oktober 1995 forslag om å endre betegnelsen «familiebarnehage». «Lov og forskrifter bør ikke inneholde ord og begreper som gir misvisende inntrykk av at slike barnetilsynsordninger er barnehage», skreiv han i forslaget. Som ikke fikk bifall. 

Forskrift om familiebarnehager ble hjemlet til Lov om barnehager 5. mai 1995.

Både Mona Fagerås (SV) og Martin Henriksen (Ap) mener familiebarnehager bør ha samme krav til bemanning som andre barnehager.

Powered by Labrador CMS