Overgangspedagog Maria Bang er overgangspedagog ved Utleira skole har butikklek med barna på tur.

Dette kan trygge barna i overgangen til skolen

Besøk på skolen, butikklek og kjente bøker og sanger er noe av det som kan gjøre at overgangen fra barnehagen til skolen blir bra for barna.

Publisert Sist oppdatert

I overgangen fra barnehagen til skolen kan overgangsobjekter bidra til en trygg og god overgang. Overgangsobjekter er ting som barna kjenner godt, som eventyr, sanger og bøker.

– Når barna møter igjen disse objektene i skolen, skapes det sammenheng og mulighet til mestring og gjenkjenning for barna, sier Heidi Sandø universitetslektorer på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU).a

Hun holdt kurs sammen med Iris Hansson Myran om overgangen mellom barnehage og skole i regi av Utdanningsforbundet. Sandø sier det er viktig at barnehagen og skolen samarbeider om disse overgangsobjektene, eller grenseobjektene som de også omtales som.

LES OGSÅ: Barnehagebarna får tilvenning på SFO tre måneder før skolestart

Lag lister til skolen

– Barnehagen skal ikke bli skole og skolen skal ikke bli barnehage, men vi skal kjenne til hverandre og legge til rette med barnet i sentrum, sier Sandø.

Sammen med Myran har hun skrevet boka «Barneklare skoler eller skoleklare barn?»

Barnehagen kan for eksempel lage lister til skolen over leker, spill og sanger barna er kjent med. De kan også gi en oversikt over hvilke digitale verktøy barna kjenner til. Å la barnehagebarna besøke skolen og la førsteklassingene skrive brev til førskolebarna, kan også bidra til en myk overgang. Kanskje har barnehagen en turplass som det kan være fint for SFO og skolen å få vite om? Å gi førskolebarna en faddergruppe som de kan møte på skolen før skolestart, vil også gjøre overgangen lettere.

– Forskning viser at en god overgang fra barnehage til skole kan hindre frafall i skolen, sier Sandø.

Barna må få være aktive deltakere i sin egen overgangsprosess.

LES OGSÅ: Toåringer utvikler vennskap i lek og er tydelige på hvem de vil leke med eller ikke

Et krav i rammeplanen

– Noen barn hopper i det og trenger ikke vite så mye, mens andre barn trenger å vite at det er trygt å gå over til skolen, sier Sandø.

Hun sier det er viktig å lage en felles plan for overgangsarbeidet som bygger på forskningsbasert kunnskap. Det er styreren i barnehagen og rektoren på skolen som har ansvaret for få til et samarbeid.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning, ifølge Rammeplanen for barnehagen.

– Det er tydelig at vi skal jobbe med dette. Det er ikke noe vi kan velge bort, sier Sandø.

– For å forberede barna må barnehagen ha kunnskap om hva barna faktisk vil møte i skolen, og for får å kunne ta hensyn til barnas fortid, må skolene ha kunnskap om barnas erfaringer fra barnehagen, sier Iris Hansson Myran, universitetslektorer på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU).

Butikklek

Å jobbe med språk er også viktig for at barna skal få en så god overgang som mulig.

– Barna må få undersøke og utvikle kunnskap om språk gjennom lek, sier Myran.

Butikklek kan være et annet form for overgangsobjekt. I butikkleken kan barna lage handlelister og ta med varer hjemmefra. Å ha en reiselek der barna lager pass og bagasjelapper kan også være noe barna kan gjøre både i barnehagen og i skolen. Myran oppfordrer også barnehageansatte til å la barna lekeskrive.

– Mange barn skriver seg til lesing. Noen oppdager skriftens lydprinsipp ved selv å eksperimentere ved å skrive, sier Myran.

Heidi Sandø oppfordrer også barnehagen til å gi barna tilgang til bøker i barnehøyde og å tilby et mangfold av bøker og litteratur i ulike sjangre, også faktabøker.

– Bruk ulike lesemåter og legg til rette for undring og medvirkning. Ha lesetopp i fortellingen og les med konkreter, sier Myran.

Butikklek kan være et annet form for overgangsobjekt. I butikkleken kan barna lage handlelister og ta med varer hjemmefra.
Powered by Labrador CMS