De pedagogiske lederne Line Solberg (t.v.) og Elisabeth Fagerbakke med Mathilde Sleen Hafting (f.v), Elias Haugen Havnen, Amanda Norheim Monsen og Sjur Gjeraker Jæger.
De pedagogiske lederne Line Solberg (t.v.) og Elisabeth Fagerbakke med Mathilde Sleen Hafting (f.v), Elias Haugen Havnen, Amanda Norheim Monsen og Sjur Gjeraker Jæger.

En helt spesiell metode lærer barna å fokusere på det som er bra

Slik lærer du barna å snu tankene. Det gir barna bedre helse.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg ønsker å bidra til at barn lærer å snakke vennlig og støttende til seg selv og andre fra de er små, sier Solveig Raknes. Hun er forsker ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU) Vest.

Idavollen barnehage i Bergen var en av de første som tok dette i bruk.

Snur negative tanker

Siden lanseringen i 2014 har Gyldendal Akademisk solgt nærmere 1350 verktøyskrin. Materiellet for de minste barna er til 18 samlingsstunder. Metoden bruker begrepene «røde» og «grønne» tanker. De røde tankene er negative og vonde, de grønne tankene er positive og oppmuntrende. Materiellet for de minste barna er til 18 samlingsstunder.

– I dag skal vi snakke om en ny følelse.

Ser dere gutten og jenta på bildet? Hvordan tror dere de har det?

Elisabeth Fagerbakke og kollega Line Solberg har samlet barna i Idavollen barnehage i en liten ring.

Nå sitter 20 barn stille som mus og gransker et bilde. Tre hender fyker i været, og forslagene kommer på løpende bånd.

– De er glade, spente, litt morsomme, de tygger på hånden sin, svarer barna engasjert.

– Flott, responderer Fagerbakke og spør om noen av barna kan beskrive hvordan det føles å være glad. Hun og kollega Solberg følger instruksene som står på plansjen. Dette er et av verktøyene i selvhjelpskassen.

Lærer å snakke til seg selv

– Når barn utvikler ordforrådet sitt for følelser og blir trygge på å si hva de tenker til noen som bryr seg om dem og kan hjelpe dem, legges et solid grunnlag for helse. Måten man snakker til seg selv på, påvirker utvikling, trivsel, læring og helse. Helse bygges der barna bruker tid, og i de relasjonene der barna bruker tid. De aller fleste barn i Norge bruker mye tid i barnehagen.

– Dermed er det en helt unik folkehelsearena. Jeg synes det er fint å tenke på at det man lærer i barnehagen kan være til hjelp for å trives og løse problemer der og da, og at barna tar med seg læringen videre i livet, sier Raknes. Som at barna vil bruke metoden for å få frem de grønne, positive tankene dersom de senere strever på skolen, eller mister jobben.

«Grønne tanker – glade barn» bruker en kognitiv modell. Kognitiv betyr at våre tolkninger av en situasjon ofte er avgjørende for hvordan vi takler den.

– Å jobbe med tanke og følelsesbevissthet er relativt nytt i pedagog-

verdenen. Vi opplever at mange er litt usikre på hvordan de skal snakke med barna, forteller Hilde Tørnes og Karin Wulff Johansen i PPS-Sør, avdeling PPT Førskoleteamet.

Tidligere har man gjerne instruert fremfor å snakke med barna, slik at de kan reflektere over at det ligger tanker bak følelsene de får.

Kjent med seg selv

– Metoden hjelper barna til å bli bedre kjent med seg selv. Tanker er ikke synlig for andre, men de kan lære seg å sette ord på dem. Det må barna øve på i hverdagen, sier Tørnes og Wulff.

Raknes mener det er minst like viktig å lære å skille mellom røde og grønne tanker som å lære blomsternavn, bilmerker og pokemons. Hun er

forsker III ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU) Vest.

Lettere å møte barna

I Idavollen barnehage har de opparbeidet seg god erfaring ved å bruke

Raknes sin metodikk gjennom flere år. De anbefaler den til andre barnehager.

– Metoden skaper en solid grunnmur for barna. Den har også gitt oss voksne et felles verktøy, forklarer Elisabeth Fagerbakke.

Også foreldrene har gitt positive tilbakemeldinger om at barna uttrykker følelser i større grad. Spesielt i situasjoner de føler seg utfordret.

– Vi har gjort erfaringer med at metoden har best effekt når hele personalet kjenner til den og bruker det aktivt i hverdagen. Barna tar det raskt, så det er viktig at barnehagen informerer foreldrene kort om hva metoden går ut på, sier Tørnes.

Powered by Labrador CMS