Etter flere år med lotteri hadde foreldrene nok penger til å kjøpe en skjærgårdsjeep til Knatten barnehage i Tvedestrand. Båten brukes mye: Henrik Ellefsen (t.v.), Johannes Westerheim, Ada Bråten Alme, styrer Ellen Johanne Hagane Færsnes, pedagogisk leder og båtfører Helene Storm Laurendz, Vebjørn Ulevåg Henriksen (bak t.v.), Milea Breen, Oda Emilie Skuland Bendiksen og Edvard Senneset.

Foreldrene har kjøpt inn båt til barnehagen

Foreldrene eier selv barnehagen og holder alt fra båtsikkerhetskurs for ansatte til yoga for barna.

Publisert Sist oppdatert

Knatten barnehage i Tvedestrand drives og eies av foreldrene til barna i barnehagen. Denne dagen er barna på tur i skjærgårdsjeepen den fikk for fem år siden, etter at foreldrene hadde samlet inn penger på lotteri gjennom flere år.

LES OGSÅ: I Bukkespranget naturbarnehage får barna teste isbading

Høyere bemanning

Store saker må opp i eierstyret, som består av fire foreldre, en representant for de ansatte og styrer. Styreren er sekretær uten stemmerett.

– Alle foreldrene er med på å vedta budsjett, regnskap og vedtekter gjennom årsmøtet. Derfor kjenner de også til rammene rundt driften og kommer ofte med innspill barnehagen kan møte dem på, sier styrer Ellen Hagane Færsnes.

Det kan være innspill til turer, leker og bemanningsnorm. Barnehagen har litt høyere bemanning enn normen, fordi barnehagen ligger landlig til og foreldrene derfor trenger god åpningstid, men ikke ønsker at det skal gå ut over kvalitet og sikkerhet.

LES OGSÅ: Med 300 soldager i året har Firfisla barnehage egne drikketider for å gi barna nok vann

:– Alle ansatte er med på å bestemme det pedagogiske innholdet ut fra rammeplanen, og vi lytter også til både barna og foreldrene, sier styrer Ellen Johanne Hagane Færsnes. Her sammen med Henrik Ellefsen (t.v.), Edvard Senneset og Milea Breen.

– Alle ansatte er med på å bestemme det pedagogiske innholdet i forhold til rammeplanen. Vi ønsker å lytte til både barna og foreldrene, sier styreren. Barna kommer med ønske om turer.

Båttur hver uke

Barnehagen er ute med båten omtrent én gang i uken og på stranden flere ganger i uken. Barna har lært både trafikk- og båtvett og kjenner alle regler.

– Det er mest gøy å fiske krabber, sier Edvard Senneset (3).

– Jeg synes båtturene er kulest, legger Johannes Fosse Westerheim (4) til.

Pedagogisk leder Helene Storm Laurendz leser for Vilja Marcussen (4).

Pedagogisk leder Helene Storm Laurendz forteller om en fantastisk skjærgård, der de ser måker og svaner og drar både på selsafari og på besøk til geitene på noen av øyene.

– Vi rydder det vi ser av avfall som ikke hører hjemme i sjøen. Vi blir kjent med skjærgården vår og oppdager nye sider ved lokalmiljøet som kan berike dagene våre og styrke tilknytningen til hjemstedet vårt, forklarer Helene.

En fordel med at foreldrene eier barnehagen, er ifølge styreren at de ansatte opplever et eierskap til barnehagen og at de har en viktig rolle. Flere har jobbet der i mange år, og barnehagen har vært heldige med et lavt sykefravær.

– De ansatte sier de opplever at deres plass er viktig, og at de trengs, sier styreren. En ulempe kan være at de ansatte får en nær relasjon med alle foreldre, som også eier barnehagen, så skulle det oppstå utfordringer, kan det bli krevende.

– Styret kan ta avgjørelser som ansatte ikke er helt enig i, men med et eierstyre som består av både ansatte og foreldre, blir alle sider belyst, og vi tar avgjørelsene sammen, sier styreren.

LES OGSÅ: Hørt om husmannspedagogikk? Det bruker denne barnehagen

Foreldre kan påvirke

Foreldrene er engasjert i barnehagens drift. Martin Breen (t.v.) har holdt kurs i førstehjelp og båtsikkerhet for de ansatte og Johanne Alme har hatt yoga med barna.

Foreldrene Inger Johanne Alme og Martin Breen synes det er flott at barna så tidlig får muligheten til å bli kjent med sjø- og båtliv. Johanne Alme er mamma til Ada (5) og sier det kjennes trygt at datteren går i en liten barnehage. Hun har aldri opplevd konflikter, og de ansatte er alltid løsningsorienterte.

– Vi har full tillit til de som tar vare på ungene våre hver dag. De lager mat med barna, bruker naturen i det daglige og er gode på å løfte frem hvert barn. Det er også til stor glede for barna at de er mye med hverandre på tvers av alder, sier Johanne.

Trebarnsfar Martin Breen har hatt to barn i barnehagen og har en tredje på vei inn. Han sier foreldre i en foreldredrevet barnehage har mulighet til å påvirke og komme med innspill i løpet av året, og at de ansatte er lydhøre for forslag.

LES OGSÅ: Her blir barnehagebarna kjent med en aldersgruppe mange kjenner lite til

Yoga og kurs for ansatte

Martin har blant annet holdt kurs i førstehjelp, båtsikkerhet og livredning for de ansatte. Johanne har hatt yogatime med barna.

– Som foreldre har vi ulik kompetanse, og det er fint at vi kan bruke foreldrenes kunnskaper på en måte som kommer alle til gode, sier Martin.

Mamma Johanne Alme (t.v.) synes det er flott at datteren Ada Bråten Alme og de andre barna får muligheten til å bli kjent med sjø- og båtliv i barnehagen. Her er de klare for båttur: Milea Breen, styrer Ellen Johanne Hagane Færsnes, båtfører og pedagogisk leder Helene Storm Laurendz (i båten), Oda Emilie Skuland Bendiksen (t.v. i båten), Henrik Ellefsen og Johannes Westerheim.

– Det er kort vei fra det vi gjør, til det barna våre får glede av. Når barnehagen går bra, har vi større mulighet til å bruke penger på det vi ønsker for barna våre. Det kan være en båt, mer bemanning eller et nytt lekeapparat. Overskuddet blir alltid værende i barnehagen, forteller Martin.

Får barnehagen økonomisk overskudd, blir det brukt i barnehagen. Det går til tettere bemanning, oppussing og nye lekeapparater.

– Overskuddet kommer barna, foreld- rene og ansatte til gode. Alle kan komme med innspill til styret om hva de tenker at barna kan ha glede av at pengene brukes til, sier styreren.

Hun sier de ansatte motiveres av at deres innsats ikke bare skaper fornøyde barn og foreldre, men også bidrar til at nye barn kommer til, og at barnehagen består.

Knatten barnehage

· startet i 1978

· foreldreeid og foreldre- drevet

· 20 barn på en avdeling

· 8 ansatte med 5 på jobb hver dag

· åpningstid 07.00–16.30

Powered by Labrador CMS