Det finnes ingen pedagognorm i familiebarnehager, men de ansatte skal få pedagogisk veiledning av en med barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Familiebarnehagene har ikke krav om pedagoger

De har heller ikke samme krav til antall voksne per barn.

Publisert Sist oppdatert

Det blir stadig færre familiebarnehager, viser en gjennomgang Første steg har gjort. Det finnes ingen pedagognorm i familiebarnehager. Her har lovgiver valgt at det skal være pedagogisk veiledning i stedet, sier seniorrådgiver Arve Bjørndahl i avdeling for barnehageloven i Utdanningsdirektoratet.

Les også: Nesten ikke familiebarnehager på bygda

Observere samspill

Veiledningen skal gis av en med barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Veiledningen må foregå i barnehagens åpningstid.

Seniorrådgiver Arve Bjørndahl i avdeling for barnehageloven i Utdanningsdirektoratet sier at en pedagogisk veileder kan ha ansvar for inntil 30 barn, og veiledningen må skje i familiebarnehagenes åpningstid.

– Det er fordi veiledningen skal bygge på observasjoner av samspillet barn til barn og barn til voksen. Veilederen bør også delta i arbeidet med barna, for å være en tydelig modell for assistentene, påpeker Bjørndahl. Veilederen bør også holde kurs for ansatte i ulike pedagogiske emner.

Kan ha 30 barn

En pedagogisk veileder kan ha ansvar for inntil 30 barn. Det kan være seks hjem med fem barn, eller flere enn seks hjem som har verre enn fem barn hver. I en ordinær barnehage er kravet én voksen per seks barn over tre år, og én voksen per tre barn under tre år.

I en familiebarnehage kan én ansatt ha ansvar for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres. I tillegg må bemanningen være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger.

Les også: Familiebarnehagene ble heia fram

Ulike tilskudd

Familiebarnehagene får mellom 112 500 og 172 000 kroner per barn for en heltidsplass avhengig av barnets alder og i hvilken arbeidsgiversone barnehagen ligger.

Tre av familiebarnehagene i Asker kommune har, ifølge barnehagerådgiver Liv Knatten, en kommunalt ansatt veileder, mens familiebarnehagene i Røyken og Hurum har ansatt sin egen veileder

Ordinære private barnehager får tilskudd beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i kommunale ordinære barnehager. Det betyr at tilskuddet til private ordinære barnehager er forskjellig fra kommune til kommune.

Grunnen til at familiebarnehagene har lavere satser enn ordinære barnehager, er at de har betydelig lavere kostnader enn ordinære barnehager, ifølge undersøkelser fra Utdanningsdirektoratet.

– En annen årsak er at driftsutgiftene per heltidsplass i kommunale ordinære barnehager varierer fra kommune til kommune, forklarer seniorrådgiveren.

Les også: Stortingspolitikere vil ha samme krav til bemanning i familiebarnehager som andre barnehager

Lager fellesskap

Tre av familiebarnehagene i Asker kommune har, ifølge barnehagerådgiver Liv Knatten, en kommunalt ansatt veileder, mens familiebarnehagene i Røyken og Hurum har ansatt sin egen veileder. Den pedagogiske veilederen skal sette av en time per barn pluss 15 minutter til planlegging per uke.

– Vi er nå i gang med å lage et fellesskap for alle familiebarnehagene i Asker med blant annet felles planleggingsdager og møter og samarbeid, forteller barnehagerådgiveren.

Første steg

Denne artikkelen har også vært publisert i Første steg nummer 2 2021

Powered by Labrador CMS