– Skal vi klare å endre holdninger, må vi trene på å være emosjonelt stabile, ta initiativ og ha mot til å si ifra, sier Eli Gullesen Bratt, coach og foredragsholder i Kreu. Foto: Line Fredheim Storvik
– Skal vi klare å endre holdninger, må vi trene på å være emosjonelt stabile, ta initiativ og ha mot til å si ifra, sier Eli Gullesen Bratt, coach og foredragsholder i Kreu. Foto: Line Fredheim Storvik

7 trinn til å bli en god leder

For å lykkes som leder i barnehagen må vi reflektere over oss selv, forstå hvordan vi virker på og tolker andre mennesker, mener Elin Gullesen Bratt.

God kompetanse om relasjoner er viktig for å kunne se det enkelte barn, få positive og reflekterte ansatte og fornøyde foreldre, sier Elin Gullesen Bratt, som holder foredrag om relasjonsledelse i barnehagen i regi av Utdanningsforbundet.

Denne artikkelen leser du også i Første steg nr. 2/2018

Hun er coach, foredragsholder og prosessveileder i Relasjonsledelse Norge. Bratt er bekymret for at vi bruker stadig mindre tid på refleksjon, fordi det er det som fører til at vi utvikler oss i relasjon med andre.

 

 

Mindre relasjonell trening

– Relasjonskunnskap er viktig for fremtiden, fordi vi får mindre og mindre relasjonell trening. Vi snakker ikke lenger med postmannen eller butikkansatte, fordi vi handler på nett, og posthuset er borte. Forskning viser at relasjoner gjør oss lykkelige og er viktig for å overleve, sier Bratt. Hun sier alle kan bli gode på relasjonsledelse ved å trene. Normalt tar det to år for å endre en kultur eller holdninger.

Ifølge Bratt er det 14 kompetanseområder som er viktig å kunne som leder. De sju viktigste er at du har interesse for mennesker, har tillit blant ansatte, er emosjonelt moden og synlig, tar tak i konflikter, motiverer og gir tilbakemelding.

 

Vis interesse

Å ha menneskeinteresse betyr å bruke tid på å bli kjent med 24-timersmennesket. Snakk om fag, framtid, familie, fortid og fritid.

– Ser du etter det sympatiske i mennesket, så vil en sur person ofte endre syn på seg selv og bli mindre sur, sier Bratt.

Tillit er, ifølge Bratt, bærebjelken i gode relasjoner. Du må hele tiden bevise at du er tilliten verdig og den må bygges stein for stein, slik at den tåler utfordringer. Har folk tillit tør de være uenig med deg. Emosjonelt moden betyr å vite hvem du er, ikke gå i forsvar, skill mellom dine og andres følelser. Vær til stede og vis interesse. Å være synlig betyr å vise hvem du er og stå for det. For hver negativ tilbakemelding skal du gi ni positive, ifølge relasjonscoachen.

 

Tar tak i konflikter

En god leder er også god på å ta tak i konflikter ved å lytte, forstå hva som blir sagt og hvordan det blir sagt og har mot til å si ifra. En annen viktig lederegenskap, ifølge Bratt, er å kunne motivere ansatte ved å være raus, smile, anerkjenne, gi dem ansvar og få dem til å lese og oppdatere seg.

Den danske psykologen Anne Linder sier profesjonell relasjonskompetanse handler om å håndtere motsetninger og kjenne styrken i relasjoner.

– Jo sterkere en relasjon er, jo mer tåler den, sier Linder, som er en kjent foredragsholder om relasjoner.

 

 

Powered by Labrador CMS