Evelyn Eggum (f.v.) og Siri-Mari Horvei tar begge master i barnehagekunnskap ved Høgskulen på Vestlandet, og kombinerer studier med jobb. Til tross for ønsket om flere med master i barnehagen, finnes det ingen nasjonal oversikt over hvor mange barnehagelærere som tar master. Foto: Trine Melheim Næss
Evelyn Eggum (f.v.) og Siri-Mari Horvei tar begge master i barnehagekunnskap ved Høgskulen på Vestlandet, og kombinerer studier med jobb. Til tross for ønsket om flere med master i barnehagen, finnes det ingen nasjonal oversikt over hvor mange barnehagelærere som tar master. Foto: Trine Melheim Næss

Barnehagelærerutdanning: Finnes ingen oversikt over masterstudenter

Regjeringen ønsker at flere barnehagelærere skal ta mer utdanning. Likevel finnes det ingen oversikt over antallet masterstudenter.

Et av målene i kompetansestrategien er å få flere barnehagelærere til å ta mastergrad. Til tross for det har verken Utdanningsdirektoratet (Udir) eller Kunnskapsdepartementet oversikt over hvilke tilbud som finnes, eller hvor mange som tar master i Norge.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 4 2018

Første Steg har forsøkt å få søkertallene for å se utviklingen de siste årene, men det finnes ingen nasjonal oversikt over antall studenter. Administrasjonen i Kunnskapsdepartementet opplyser at de i samarbeid med Udir skal finne ut hvordan de skal måle antallet masterstudenter.

 

Ønsker en kraftig opptrapping

Ifølge rapporten «Sammen om kvalitets-utvikling og kompetanseløft for fremtidens barnehager», ble det utdannet om lag 700 kandidater med barnefaglig masterutdanning i Norge i årene 2007–2016. Ifølge rapporten utdannes det om lag 110 kandidater i året med barnefaglig masterutdanning.

Fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen (BLU) som står bak rapporten, anbefales det at Kunnskapsdepartementet tar inn et mål om at mellom 15 og 20 prosent av alle barnehagelærere har barnehagefaglig masterutdanning innen 2027. Et mål om 15 prosent tilsvarer at 4500 barnehagelærere har master i 2027. Det betyr at det minimum må være en økning på 200 som tar master på heltid i året og 200 på deltid.

 

Må få brukt kompetansen

– Det er svært gledelig at flere ønsker å ta master som barnehagelærer og vil bidra til enda bedre kvalitet i barnehagene, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskaps- og integreringsdepartementet til Første steg.

– Hva bør gjøres for at de som tar master ikke forsvinner ut av barnehagen?

– Det viktigste for å beholde gode medarbeidere med høy kompetanse er at barnehagelærerne får brukt og utviklet kunnskapen sin, og at barnehagene er spennende arbeidsplasser. Barnehagelærere som tar mastergrad får en spisskompetanse som vil være nyttig i barnehagenes arbeid med å følge opp den nye og ambisiøse rammeplanen, sier Sjøberg.

– Hva kan regjeringen gjøre for å hindre at barnehagelærere som tar master forsvinner ut av barnehagen?

– Vi vet at et godt fagmiljø er viktig for å beholde kompetente og dyktige barnehagelærere i barnehagen. Derfor vil regjeringen følge opp kompetansestrategien, og bidra med ressurser som vil legge til rette for at barnehagelærere får en profesjonell utvikling og fellesskap. Vi mener også eiere bør etterspørre og honorere den kunnskapen og kompetansen som barnehagelærere med mastergrad tilfører, sier Sjøberg.

 

Flere tar mastergrad

Siri-Mari Horvei og Evelyn Eggum er to av stadig flere barnehagelærere som tar mastergrad ved siden av jobb. Det kan gi nye karrièreveier og økt lønn.

Hvert år tar mange hundre barnehagelærere masterutdanning i Norge. Mer enn 3200 personer hadde barnehagerelatert master som førstevalg på landets høgskoler og universitet i fjor, ifølge tall Første steg har samlet inn.

– En del har vært i praksis i flere år, mens noen går direkte inn på master etter bachelor, sier Elisabeth Welle, studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen i Volda.