Med den nye rammeplanen er det store forventninger til barnehagene. Samtidig hører vi stadig om kommuner som tar inn flere barn per ansatt for å spare penger, skriver Eva Heum i Første steg. Foto: Flavio Takemoto, FreeImages
Med den nye rammeplanen er det store forventninger til barnehagene. Samtidig hører vi stadig om kommuner som tar inn flere barn per ansatt for å spare penger, skriver Eva Heum i Første steg. Foto: Flavio Takemoto, FreeImages

«Vi må få en debatt om hva vi mener med kvalitet og verdier i barnehagen»

Barnehagefolk sto sterke sammen for å forsvare barns lek. Nå ønsker jeg meg en tilsvarende debatt om hva vi legger i begrepet kvalitet og verdier i barnehagen.

I 16 år har jeg vært leder i en andelsbarnehage. Jeg har den mest allsidige, morsomme, men også mest utfordrende jobben jeg kan tenke meg. Fra barnehagens oppstart i 2001 og frem til i dag har det skjedd store endringer i barnehagesektoren. Noe har vært positivt, men langt fra alt, og jeg er bekymret for utviklingen 

Dette innlegget finner du også i Første steg nr.3/2017

 

Gøy i starten

De første årene var det ekstra gøy å drive barnehage. Samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av eieform og satsingsområder var tidvis veldig bra og skapte et positivt engasjement. Barns medvirkning og demokratiske deltagelse hadde stort fokus, og jeg brukte mesteparten av min tid på pedagogisk utviklingsarbeid.

Jeg opplever nå en sektor under konstant press i forhold til synet på barn og barndommens egenverdi, bemanning, kvalitet og økonomi – områder jeg stadig bruker mer tid på å forsvare, argumentere for og etterprøve. 

 

Fra tillit til mistillit

Den bedriftsøkonomiske ideologien innføres i våre velferdstjenester (NPM). Utbytte, kostnadseffektivisering, avkastning og investering er begreper vi etter hvert kjenner godt. Full barnehagedekning og innføring av rammetilskudd har plassert barnehagene i en konkurransesituasjon seg imellom.

Kunnskapsdeling om pedagogisk praksis mellom barnehagene er mer eller mindre borte, og ideen om barnehagene som servicebedrift for foreldrenes behov er virkelighet. Vi har utvidet åpningstidene uten at det har blitt flere ansatte. Antall barn per ansatt har økt over tid.

 

Ikke like rammer

Kunnskapsministeren begrunner ny rammeplan med at veldig mange barnehager i Norge leverer for dårlig kvalitet. Det er den enkelte kommune, gjennom sine tilskuddssatser som setter standard for kvaliteten på tilbudet, og det er store forskjeller fra kommune til kommune. Jeg tar det derfor for gitt at det er kommunene kunnskapsministeren mener å kritisere.

Med den nye rammeplanen er det store forventninger til barnehagene. Samtidig hører vi stadig om kommuner som tar inn flere barn per ansatt for å spare penger, eller om private aktører som gjør det samme for å tjene mest mulig. Er det slik at ideen om «tidlig innsats» løses ved å ha færre ansatte og flere barn? En bemanningsnorm er varslet. Den må følges opp med nasjonal sats.

Dersom det er sider ved barnehagesektoren som synes å stride mot vårt mandat og formål, så har vi som profesjonsutøvere plikt og ansvar til å si ifra. Vi sto sterke sammen da vi forsvarte barns lek våren 2016. Faglig argumentasjon blir lyttet til. Jeg ønsker meg en tilsvarende debatt om hva vi legger i begrepet kvalitet og verdier.

 

  • Eva Heum er daglig leder Skattekista Barnehage, Larvik

 

 

 

Powered by Labrador CMS