Barnehagelærernes masterkompetanse må i større grad brukes i det faglige fellesskapet om arbeidet med barna, mener leder Ann Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet.

Hvorfor trenger barnehagelærere master?

Barnehagelærere med master kan gjennomføre selvstendig utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og innovasjon i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

I barnehagelærerprofesjonen har det alltid vært engasjerte fagfolk som ønsker å ta relevant videreutdanning. En ny NOU-rapport (1) om kompetanseutvikling i barnehage og skole gir oss anledning til å se masterutdanningen i et nytt lys – som både handler om barnehageutvikling og profesjonalisering.

Forlater barnehagen

Videreutdanningene styrker fagmiljøet i barnehagene, men er sjelden meritterende for barnehagelærerne og bidrar ikke alltid til høyere lønn. Ofte forlater barnehagelærerne barnehagen etter en masterutdanning. Denne trenden må vi snu. Barnehagelærernes masterkompetanse må i større grad brukes i det faglige fellesskapet om arbeidet med barna.

Noen ønsker nok å kvalifisere seg til en ny jobb med andre utfordringer, men det er også mange som vil styrke egen kompetanse i jobben de allerede har. Begge deler må være mulig. I dag er det ingen formelle karriereveier for barnehagelærere. Den nye NOU-rapporten viser noen mulige karriereveier ved å foreslå et nasjonalt system for ansatte i barnehagen innenfor fire områder: fagområde- og barnehageutvikling, forskning og partnerskap, inkluderende praksis og ledelse.

Utdanningsforbundet mener masterutdanning må gi uttelling også i barnehagen ved at utdanningsnivå reflekteres i arbeidsoppgaver og lønn.

Nytenkning og utviklingsarbeid

Barnehagelærere med master har inngående kunnskap innen barnehagepedagogikk. At de kan forstå, tolke og bruke forskningsresultater i yrket sitt, vil være en styrke. I et stadig mer mangfoldig samfunn vil de fleste barnehagelærere møte familier og barnegrupper med svært ulik bakgrunn. Dette krever ansatte med høyere utdanning som kan analysere faglige problemstillinger og utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft. Barnehagelærere med master kan gjennomføre selvstendig utviklingsarbeid og dermed bidra til nytenkning og innovativt pedagogisk arbeid. Noen av masterne vil gå videre i et doktorgradsløp, og dermed bidra til ny kunnskap basert på praktisk, forskningsbasert og teoretisk kunnskap.

Utdanningsforbundet mener det bør være flere gode masterløp for barnehagelærere, og på sikt bør barnehagelæreres grunnutdanning opp på masternivå. Vi bør ta en ny diskusjon om barnehagelæreres videreutdanning og karriereveier.

NOTE: 1 NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.

Powered by Labrador CMS