Innspill

Vi må se på hvilke oppgaver barnehagen løser i dag, og hva vi skal løse i fremtiden, mener leder Ann Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet.

– Vi må gi tida tilbake til barna i barnehagen

Innspill: For å heve kvaliteten i barnehagen må vi ha flere barnehagelærere, en styrket bemanning hele dagen og styrere som har tid til å gjøre jobben sin.

Publisert Sist oppdatert

Det mangler ikke på ambisjonene for barnehagesektoren i regjeringens Hurdalsplattform. Derfor har regjeringen valgt å skrote Solberg-regjeringens «Barnehager mot 2030» med en ny overordnet strategi. I den forbindelse er det satt ned et nasjonalt forum for barnehagekvalitet, der nasjonale myndigheter og organisasjonene i barnehagesektoren møtes. Utdanningsforbundet er representert sammen med Fagforbundet, DELTA, KS, PBL, Foreldreutvalget for barnehager, Sametinget, Pedagogstudentene, UHR-LU og Virke. Innspillene fra deltakerne i barnehageforumet skal bidra til utvikling og oppfølging av en ny strategi for kvalitet i barnehagesektoren og revidert kompetansestrategi for barnehageansatte.

Det er tre hovedtemaer som skal diskuteres: inkludering og deltakelse (1), kompetanse, bemanning og kvalitetsutvikling (2) og styring og finansiering (3).

Les også: – Barns medvirkning er viktig for barnehagemiljøet

Store forventninger

I det første møtet la Utdanningsforbundet et premiss: For å skape gode og inkluderende barnehager med plass til alle må det være en god bemanning. En bemanning som består av både flere barnehagelærere, en styrket grunnbemanning og styrere som har tid til å gjøre jobben sin. Og ikke minst må vi ha en god bemanning i mye større deler av dagen enn det som er faktum i dag. Regjeringen er en annen, men barnehagen har ikke endret seg siden forrige innspillsmøte i 2021. Nå må vi raskest mulig fra strategi til handling. Vi forventer at strategien som kommer, har konkrete tiltak til hvordan den totale grunnbemanningen skal styrkes, og at det følger penger med.

LES OGSÅ: – Vi må fortelle hvorfor det er viktig med barnehagelærere

Ambisjoner og økonomi

Ti enhetsledere skriver i et innlegg i Adresseavisen at Trondheim har gjort drastiske kutt i budsjettet til spesialpedagogisk hjelp og språkstøtte til tospråklige barn. Hvor mange ganger skal vi ta av grunnbemanningen for å dekke opp nedskjæringer? spør de. Ressurser rundt barnehagen – som spesialpedagogisk støtte og språkstøtte, styrerressurser, kjøkkenhjelp og vaktmestertjenester – kuttes, men forventningene om å løse oppgavene øker. For det mangler ikke på ambisjoner – de er jo gratis. Vi må se på hvilke oppgaver barnehagen løser i dag, og hva vi skal løse i fremtiden.

Vi har behov for en snuoperasjon som kan gi tida tilbake til barna, og for å gjøre det, trenger vi mer konkret kunnskap om hvilke oppgaver som løses av barnehagens grunnbemanning. Vi trenger også mer kunnskap om størrelse på og organisering av barnegruppene, hvor lang oppholdstid barna faktisk har, og hvordan lange åpningstider påvirker grunnbemanningen. Regjeringens politikk på barnehageområdet er ambisiøs, men den kan fort ende opp som en papirtiger om ikke sektoren tas på alvor snart.

Powered by Labrador CMS