Barnehageansatte som krenker barn

Leder Ann-Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet sier en ting barnehageansatte kan gjøre for å hindre at barn blir krenket, er å tørre å konfrontere hverandre med dårlig praksis

– Nok ansatte og flere barnehagelærere er viktig for å hindre at ansatte krenker barn

Det sier Ann-Mari Milo Lorentzen i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Både økt barnehagelærertetthet og nok ansatte gjennom hele dagen er viktig for å klare å følge opp loven. Du må ha kompetanse for å forstå barna og situasjonen. For å klare det kan du ikke være alene med 18 barn fra 15 til 17, sier Ann-Mari Milo Lorentzen.

Hun sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet og er leder av Kontaktforum barnehage, som er positive til det nye kapittel 8 i barnehageloven om barns rett til et trygt og godt miljø.

Forbundet er likevel bekymret for om det kommer store krav til dokumentasjon uten at det følger med ressurser.

I vår store temasak om barnehageansatte som krenker barn kommer det frem at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn. Her forteller også pedagogiske ledere om barn som fikk kjeft av barnehageansatte for å ha tisset i buksa.

LES OGSÅ:

Barns medvirkning viktig

– Fordelen med loven er at det blir større oppmerksomhet rundt det relasjonelle arbeidet i barnehagen, hvordan ansatte opptrer og snakker med barna. Jeg tror barns medvirkning og å anerkjenne barnas verdighet vil få en enda viktigere plass, sier Lorentzen.

Hun tror det kan bli en utfordring å definere hva en krenkelse er.

– Vi bør bruke tid på å observere hverandre og drive veiledning i direkte arbeid med barn, sier hun.

Lorentzen sier en åpenbar krenkelse er å snakke nedsettende til et barn, og mener de ansattes barnesyn er viktig.

– Barn skal oppleve å føle seg sett i alle situasjoner og kunne uttrykke sine behov, påpeker hun.

LES OGSÅ: Barns medvirkning er nøkkelen til at barna har det trygt og godt i barnehagen, sier jurist.

Har hatt oppsigelser

Utdanningsforbundet har hatt noen oppsigelsessaker om ansatte som krenker barn, men det er flest saker fra skolen.

– Sakene i barnehagene har vært påstander om krenkelse av barn, som har vært bestridt av ansatte. I noen av sakene er det inngått avtale om å avslutte arbeidsforholdet, forteller Lorentzen.

Hun tror mobbeombudene får færre henvendelser fra barnehager enn fra skoler fordi barnehagene ikke har en tradisjon for å bruke mobbeombudene, og fordi ombudene er ganske nye.

– Det betyr ikke at det ikke er saker, men at barnehagene kanskje handler mer lokalt. De pedagogiske lederne har ansvar for veiledning, og hører de en uheldig kommentar, tar de det opp med den ansatte.

LES OGSÅ: Den barnehageansatte ville ikke «sladre» på en kollega som krenket et barn, sier tidligere styrer Margareth Eilifsen.

Dette kan ansatte gjøre

Lorentzen sier det viktigste barnehageansatte kan gjøre for å hindre at barn blir krenket i barnehagen, er å sikre kompetanse hos de ansatte gjennom hele dagen, ha løpende vurderinger av arbeidet og tørre å konfrontere hverandre med dårlig praksis.

– Det er viktig at styrerne jobber for å få en kultur der man tør å si ifra, sier Lorentzen.

Hun sier organisering også er viktig, som mer bemanning og å unngå overgangssituasjoner som skaper stress hos de ansatte. Hun sier det positive med den nye loven er at det kan bli mer kompetanseutvikling hos ansatte. En ulempe kan bli at de ansatte må bruke tid på rapportering i stedet for å være sammen med barna.

LES OGSÅ: Professor Ingrid Lund: Kjefting er krenkelse

Powered by Labrador CMS