FUB- leder Einar Olav Larsen.

Han får stadig flere henvendelser om ansatte som krenker barn i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager får stadig flere henvendelser som handler om barn som føler seg utrygge i barnehagen. En tredjedel av sakene er om ansatte som krenker barn.

Publisert Sist oppdatert

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kan fortelle om jenta som ikke fikk trøst når hun slo seg i barnehagen. De ansatte begrunnet det med at barnet måtte lære seg å kontrollere følelsene sine. Jenta fortalte foreldrene at noen hadde slått henne hardt i magen, og hun hadde blåmerker og skrubbsår, som de ansatte ikke kunne forklare. Denne erfaringen er ikke unik.

Tidligere har Første steg skrevet om at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn og at FUB mener barnehagebarn bør ha samme vern som skolebarn.

En tredjedel er om ansatte

I 2022 opplevde FUB en klar vekst i henvendelser om utestenging, vold og trakassering i barnehagen. Så mange som en tredjedel av henvendelsene involverer ansatte som krenker barn. Antall henvendelser til FUB økte fra 223 i 2021 til 262 i 2022.

– Det har vært en tydelig økning av saker som handler om at barn ikke føler seg trygge i barnehagen. Antallet steg med over 30 prosent fra 2021 til 2022. Økningen er enda tydeligere om vi tar med 2020. Da fikk vi bare 17 henvendelser om temaet, sier leder i FUB, Einar Olav Larsen.

Han tror økningen kan skyldes at den nye loven om aktivitetsplikt fra 2021 begynner å bli mer kjent, samtidig som samfunnet er i endring. Flere barnehager har tatt opp temaet på foreldremøter, og det fokuseres mer på at det er mobbing i barnehagen.

Larsen er svært positiv til at Venstre-nestleder Abid Raja nå er åpen for å gjøre en endring i loven, slik at barnehagebarn får rett til å klage til en uavhengig instans slik som skolebarn, dersom de føler seg krenket.

Toåring stengt inne

En annen henvendelse FUB har fått, handler om barnehageansatte som fysisk skilte en toåring fra de andre barna bak en stol, en puff og to reoler. Gutten satt på gulvet og gråt høyt. En mor som skulle levere barnet sitt, ble stående for å se an situasjonen.

De to ansatte i rommet reagerte ikke, så moren gikk bort til barnet som var stengt inne. Hun spurte om det gikk bra, men de ansatte skal ha bedt henne om ikke å bry seg. De sa det handlet om trass – og at barnet hadde prøvd å stjele en leke fra en annen. Moren, som kontaktet FUB, hadde påpekt at det måtte være mulig for de ansatte å hjelpe toåringen som åpenbart ikke hadde det godt. De ansatte la skylden på toåringen og sa han måtte skjerpe seg.

FUB er rådgiver for foreldre som tar kontakt om krenkelser i barnehagen.

– Nå kan vi peke på at ansatte har plikt å ta tak i det ifølge Barnehageloven, sier Larsen.

Foreldrene som ringer FUB får ikke løst saken i kommunene de bor i.

– Vi skulle gjerne ha rådet foreldrene til å ta saken til en nøytral part, men slik loven er utformet for barnehagebarn i dag, går ikke det. Det finnes ingen klageinstans, slik skolebarn har, sier Larsen.

Burde hatt det beste vernet

Seniorrådgiver Rune Gulbrandsen hos Barneombudet sier at barnehagebarn bør få den samme retten som skolebarna og at det er viktig for rettssikkerheten at det er mulig å klage til statsforvalteren.

Seniorrådgiver Rune Gulbrandsen hos Barneombudet.

– Uten en slik rett står barn og foreldre svakt om ikke barnehagen oppfyller pliktene sine, sier han. Gulbrandsen mener barnehagebarn har et minst like stort behov for vern som de eldre barna. De minste er svært avhengige av voksne og kan i mindre grad si fra om de blir utsatt for krenkelser.

– Lav alder og modenhet skal ikke bidra til et svakere rettsvern. Snarere tvert imot. De yngste barna burde gjennom sin sårbarhet hatt det beste vernet, fastslår han.

Prisgitt de voksne rundt

Mobbeombudene får fortsatt flest henvendelser som gjelder skole, men tallene for barnehage er økende.

Mobbeombodet i Vestland, Aina Drage (t.v.) og Hildegunn Hodneland.

Mobbeombodet i Vestland, Aina Drage og Hildegunn Hodneland, sier at det er flest ansatte som tar kontakt. De lurer på om det kan bety at ansatte tenker at barnehagene ikke er trygge nok, eller at de ikke har kapasitet til å håndtere sakene.

– Vi får et økende antall henvendelser som gjelder ansatte som krenker barn, sier Drage.

Mobbeombodet mener barnehagebarn bør ha krav på bedre klagemuligheter.

– Barna er prisgitt de voksne og at de har kompetansen til å bygge relasjoner og møte barna med tillit og respekt, sier Hodneland.

Drage sier det ligger i barndommens natur å utforske og å ville teste grenser.

– Det er avgjørende at de som er med å regulere disse grensene gjør det på en klok måte uten at barn mister verdighet, sier Hodneland.

Powered by Labrador CMS