Barnehageansatte som krenker barn

FUB-leder Einar Olav Larsen er ikke overrasket over at ansatte krenker barn i barnehagen. Han ønsker at foreldre skal kunne klage til en uavhengig instans slik som i skolen.

Foreldre mener barnehagebarn bør ha samme vern som skolebarn

Leder Einar Olav Larsen i Foreldreutvalget for barnehager sier de er opptatt av å anerkjenne at mobbing starter i barnehagen. Han mener en lovendring ikke er nok.

Publisert Sist oppdatert

Vi ønsker at barnehagene skal dokumentere arbeidet og tiltakene de har gjort for å løse saker som handler om mobbing, krenkelser og utestenging. Dersom foreldrene opplever at de ikke blir hørt eller tatt på alvor i sin egen barnehage, fortjener de at en nøytral part går inn og vurderer situasjonen, sier leder Einar Olav Larsen for Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Den nye barnehageloven har ikke, som opplæringsloven, et krav om at barnehagene skal dokumentere aktivitetsplikten og ha et system som gjør det etterprøvbart.

I vår store temasak om barnehageansatte som krenker barn kommer det frem at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn. Vi har også snakket med pedagogiske ledere som kan fortelle at barn fikk kjeft for å ha tisset i buksa i barnehagen.

LES OGSÅ: Dette gjør du om du har krenket et barn. Det er mulig å reparere.

Klage til uavhengig instans

– I skolen klages det til en uavhengig instans, statsforvalteren. Når man skal klage til barnehageeier, er faren for ulik behandling større. Vi erfarer at de som klager, kommer til et visst nivå, men så er det ingen som kan hjelpe dem videre, sier Larsen. FUB ønsker det samme rettsvernet for barn i barnehagene som for barn i skolen.

– Barna våre skal føle seg trygge, føle at de blir sett og oppleve at de blir inkludert i lek og barnehagens hverdag. Derfor må det være nok kompetente ansatte til stede sammen med barna gjennom hele dagen, sier Larsen. Han mener barnehagen må involvere foreldrene i arbeid med å få til et godt psykososialt miljø for alle barn. FUB-lederen sier at de har flere eksempler på krenkelser fra ansatte mot barn i barnehagen. Et barn opplevde vold fra de ansatte i barnehagen når barnet ikke ville rydde etter leken. Moren tok hendelsen opp med styrer og samarbeidsutvalget (SU) uten at noe skjedde.

LES OGSÅ: Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 år.

LES OGSÅ: Komiker Dora Thorhallsdottir husker ennå hun var engstelig for å gjøre en feil som kunne føre til at en ansatt i barnehagen ble sint på henne.

Ansatt som slår og klyper barn

I en annen barnehage, der barnet ble krenket av en ansatt, ba foreldrene om et møte. Det fikk de ikke, kun dialog på e-post.

– Barnehagen avsluttet saken etter å ha pratet med den ansatte, som benektet det foreldrene påsto. Barnet er ikke hørt i saken, og jenta (5) vil ikke gå i barnehagen lenger, sier Larsen. Han legger til at FUBs rådgivere anbefalte foreldrene å kontakte kommunen som barnehageeier, og be dem om å innkalle til et møte med foreldrene og barnehagen.

LES OGSÅ: Caroline Marita Omberg glemmer heller aldri at hun ble truet med solosang da hun gikk i barnehagen.

En tredje sak FUB har fått inn, gjelder en ansatt som klyper og slår et barn. Etter at foreldrene sa ifra gjentatte ganger, flyttet barnehagen den ansatte over på en annen avdeling, men hun fortsatte å klype, ifølge barna. Utbytting i ledelsen gjorde at saken døde hen, og ingenting ble gjort.

– Er du overrasket over henvendelsene FUB får?

– Dette er enkelttilfeller, og ja, jeg blir overrasket – og samtidig ikke. FUB er opptatt av å anerkjenne at mobbing starter i barnehagen, svarer Larsen. Han forteller om en 80-åring FUB har hatt kontakt med, som fikk livet ødelagt etter å ha blitt mobbet i barnehagen og på skolen. Det samme skjedde med datteren hans, som i dag er arbeidsufør.

LES OGSÅ: Professor Ingrid Lund: Kjefting er krenkelse.

LES OGSÅ: Den barnehageansatte ville ikke «sladre» på en kollega som krenket et barn, forteller tidligere styrer Margareth Eilifsen.

Powered by Labrador CMS