Barnehageansatte som krenker barn

Er du bekymret for at en kollega er for hard mot et barn, har du plikt til å si ifra. Sier du ikke ifra, bryter du loven.

Hva gjør du hvis du ser et barn bli krenket av en voksen?

Her har du en sjekkeliste.

Publisert Sist oppdatert

I vår store temasak om barnehageansatte som krenker barn kommer det frem at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn.

Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 år, og komiker Dora Thorhallsdottir husker ennå hun var engstelig for å gjøre en feil som kunne føre til at en ansatt i barnehagen ble sint på henne. Caroline Marita Omberg glemmer heller aldri at hun ble truet med solosang da hun gikk i barnehagen.

Vi har også snakket med pedagogiske ledere som kan fortelle at barn fikk kjeft for å ha tisset i buksa i barnehagen. Har du krenket et barn. Det er mulig å reparere, ifølge eksperter. Nedenfor er en sjekkliste, dersom du ser et barn blir krenket av en voksen i barnehagen.

Som kollega: Snakk direkte med din kollega og meld ifra til styrer. Er du bekymret for at en kollega er for hard mot et barn, har du plikt til å si ifra. Sier du ikke ifra, bryter du loven. Barnehagen bør ha rutiner og et varslingssystem for hva du skal gjøre i denne typen saker. Er det styreren som krenker et barn, kan du ta direkte kontakt med barnehageeier.

Som forelderer: Meld ifra til den du føler deg trygg på. Send gjerne e-post til styrer, så har du dokumentasjon. Du skal raskt få vite hva som kommer til å skje. Pass på ikke å avhøre barnet, men snakk om hva som har skjedd: om barnet ble redd, hvor de voksne var da det skjedde, og hva barnet følte. Opplever du at barnehagen ikke gjør noe, kan du klage til kommunen du bor i.

Som styrer: Du har en undersøkelsesplikt og må raskt analysere hva du vet: Hva er fakta, hvilke samtaler må du ta, hvordan informere foreldrene, og hvordan må barnet ivaretas umiddelbart? Du kan ikke tenke at foreldrene får svar over helgen, eller om ei uke. Snakk med barnet og de involverte. Den subjektive opplevelsen til barnet skal veie tungt. Du må gjøre kortsiktige tiltak som for eksempel å gi den ansatte andre arbeidsoppgaver til du har funnet ut hva som har skjedd, i tillegg til langsiktige tiltak. Er barnet redd en ansatt, så kan ikke barnet være sammen med personen før du har funnet ut hva som har skjedd. Du bør ikke bagatellisere eller gå i forklaringsfella. Du må lage en aktivitetsplan. I alvorlige tilfeller har du en plikt til å melde ifra til barnehageeier.

Kilder: Mobbeombudene i Norge, lovdata.no og barnehagelovens kapittel 8

LES OGSÅ: Den barnehageansatte ville ikke «sladre» på en kollega som krenket et barn, forteller tidligere styrer Margareth Eilifsen.

LES OGSÅ: Professor Ingrid Lund: Kjefting er krenkelse.

Sjekkliste for aktivitetsplanen i barnehagen

❑ Er barn og foreldre hørt?

❑ Har barn og foreldre medvirket i arbeidet med planen?

❑ Hvordan har barnehagen forstått og beskrevet barnets subjektive opplevelse?

❑ Er problemet som skal løses beskrevet på en god, tydelig og forståelig måte for alle parter?

❑ Er tiltakene konkrete og målbare på tre nivåer:

• Nivå 1: Tiltak som ivaretar den som er utsatt

• Nivå 2: Tiltak som viser hvordan man stopper og følger opp den eller de som utfører mobbeatferd

• Nivå 3: Tiltak som viser hvordan man gjenoppretter et godt miljø i barnegruppa

❑ Går det tydelig frem hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene og når?

❑ Er oppfølgingen av tiltakene kvalitetssikret på en god måte?

Kilde: Mobbeombudet i Troms og Finnmark, Jon Halvdan Lenning

Powered by Labrador CMS