Temasaken om ansatte som krenker barn i Første steg nummer 2 2022, skapte stort engasjement i sosiale medier.

Temasaken om barnehageansatte som krenker barn skapte debatt

Første steg sitt temanummer om barnehageansatte som krenker barn skapte stort engasjement blant leserne.

Publisert

Sakene fra Første steg nummer 1 ble publisert på vårt nettsted utdanningsnytt.no og skapte stort engasjement i sosiale medier. Artiklene ble delt 835 ganger på utdanningsnytt sin facebook-side og fikk over 625 kommentarer. Sakene hadde samlet over 182 000 sidevisninger på våre nettsider.

–Det er godt å se at et så vanskelig tema skaper engasjement blant barnehageansatte og blir lest og diskutert, sier redaktør Line Fredheim Storvik i Første steg.

Opptatt av barns beste

Ofte opplever mediene at fagfolk går i forsvarsposisjon når deres profesjon får kritikk. Det opplever Storvik at barnehagelærerne ikke gjør.

–Det er godt å se at et så vanskelig tema skaper engasjement blant barnehageansatte og blir lest og diskutert, sier redaktør Line Fredheim Storvik i Første steg.

–Barnehagelærerne er ydmyke, opptatt av å reflektere og villige til å endre praksis om de ser det er nødvendig for at barna skal ha det bra i barnehagen. De er genuint opptatt av barns beste og utviklingen av profesjonen, sier Storvik. Barnehagelærer og redaktør Birgitte Fjørtoft i Barnehagefolk synes det er bra at Første steg skaper bevissthet rundt barnehageansatte som krenker barn.

–Det er vondt å lese, men jeg tror leserne kan få seg noen aha-opplevelser og gjøre barnehagefolk mer bevisste på hva som faktisk er krenkelser og mobbing, hvilke konsekvenser lovendringen får og hvordan slike opplevelser preger menneskene som blir utsatt for dem i lang tid, sier Fjørtoft.

Her er et lite knippe kommentarer fra noen av sakene i sosiale medier.

Lesernes kommentarer

Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 år, forteller hun i vår temasak.

Så flott og sterk dame som forteller om dette! Det er viktig at all type krenkelser/mobbing blir belyst og fulgt opp i barnehager og skoler med gode tiltak. Anne Marit Johnsen

Saken om Turid som ble krenket i barnehagen skapte stor debatt i sosiale medier.

Dette er fullstendig uakseptabelt. Det må da være andre voksne i barnehagen som observerer dette? Etter 35 år i barnehage, har jeg nok tatt tak i noen slike saker, en av gangene måtte vedkommende gå fra sin jobb. Noen passer ikke å jobbe med mennesker. Mona Hansen Bjerkerud

Krenkelser er et drøyt ord. Om navn eller andre ting gjør deg utsatt for fornærmelser, er det viktig å håndtere følelser og forstå hvordan de fungerer. Å bli avvist eller utsatt for mobbing gjør deg ikke til et offer nødvendigvis. Disse utfordringene kan fint gjøre barna våre til sterkere individer med større trygghet til seg selv og andre. Gry Veronica Aker

Første steg nr. 1, 2022: et av de beste!!! Janne Kolstad

Viktig at det blir sagt høyt

–Vi utdanner uskikkede barnehagelærere, fortalte institusjonsansvarlig Kari Kildahl for skikkethetsvurdering ved OsloMet i temasaken.

Viktig at dette blir sagt høyt. Her har utdanningssystemet en jobb å gjøre, både på universitetsnivå, men også i videregående opplæring. Ja visst skal alle få mulighet for utvikling og aksept for å feile. Men når det går på manglende basiskompetanse, dårlige holdninger og menneskesyn som ikke er forenlig med yrket man utdanner seg til, må man våge å si at dette ikke er godt nok. Om det innebærer å gi strykkarakter eller veilede noen til et annet karrierevalg. Eivind Bratberg

Som praksislærer har man ansvar for å rapportere om studenter som ikke utfører praksisen kvalitativt. Får de ikke godkjent i praksis, så kan ikke utdanningsinstitusjoner fortsette deres utdanning. Praksis-barnehagene har det største ansvaret å stryke uegnede studenter.

Heidi Kårvand

Ikke bra med stress

– Nok ansatte og flere barnehagelærere er viktig for å hindre at ansatte krenker barn, sier Ann-Mari Milo Lorentzen i Utdanningsforbundet i en av temasakene.

Takk for dette fokuset! Rammeplanen er tydelig på hvilket ansvar vi har for et trygt og godt barnehagemiljø. Da må en se på forutsetningene for å innfri kravene, som å være alene med store barnegrupper. Uten at det skal være en unnskyldning for å ikke gjøre en god jobb. Wibekke Yri Adriaenssens

Debatt og kjefting

Også saken der professor Ingrid Lund påpeker at kjefting er en krenkelse, skapte debatt.

Er nok mye rett i denne artikkelen, ingen skal oppleve å bli kjeftet på for å ha tisset i buksen i barnehagen. Når det er sagt, skulle eg ønske vi kunne slutte å bruke dette fryktelig moderne ordet krenke, som litt for mange har tatt til ditt bryst. Vi lager jo en generasjon med unge som ikke tåler å bli irettesatt en gang. Noen blir til og med krenket på andres vegne. Bodil Sigdestad

Alt i dag er jo krenkelse. Hvordan skal de takle voksenlivet? Benedicte Adolfsen

Det er veldig ulikt hva barn opplever som krenkende, «noen tåler mye andre tåler lite». Det er barnets subjektive opplevelse som avgjør, og vi må møte barnets følelser i situasjonen på en god måte. Helt uavhengig av om vi er enig eller uenig i barnets reaksjon. Lisbeth Helen Høvig Ruus

Erfaringene de pedagogiske lederne har gjort av barnehageansatte som krenker barn, skapte sterke reaksjoner i sosiale medier.
Professor Ingrid Lund skapte debatt med sine uttalelser om at det å kjefte på barn foran andre og med høy stemme er krenkelser mot barn. Mange var enige med henne og noen var uenig.
Caroline fikk massiv støtte fra leserne etter at hun sto frem og fortalte at hun ble truet med solosang og var redd de ansatte i barnehagen som liten.
Powered by Labrador CMS