– Vi vil at alle barn skal ha bedre klagemuligheter enn i dag. Derfor fikk vi gjennomslag for å iverksette et arbeid med å bedre alle nasjonale klagemuligheter for barn for bare to uker siden, sier Abid Raja (V) I Utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Stortinget

Abid Raja: Åpen for lovendring for barnehagebarn som blir krenket av ansatte

Elever som opplever å bli krenket av læreren kan klage til statsforvalteren. Barnehagebarn har ikke den samme rettigheten. Venstre-nestleder Abid Raja er åpen for å gjøre en endring i loven.

Publisert Sist oppdatert

Første steg har tidligere skrevet om at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn.

Pedagogiske ledere har fortalt om gutten fikk kjeft fordi han tisset i buksa, og barn som ble tvunget til å spise maten sin og fikk kjeft for ikke å ha med skiftetøy. Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 år.

Barnehagebarn og foreldrenes rett til å klage på krenkende oppførsel fra ansatte er begrenset. De kan klage til kommunen, som også er barnehageeier. Dermed er faren for ulik behandling større. Venstre-nestleder og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen, Abid Raja, sier at vi må stille spørsmål ved om vi er flinke nok til å ivareta barns grunnleggende rettighet til å bli hørt, i særlovverket.

Vil bedre barns nasjonale klagemuligheter

– Bør det en lovendring til, sånn at barnehagebarn får samme rettigheter som skolebarn?

– Venstre er åpen for å gjøre en slik endring i loven, men da må regjeringen ta initiativ til å legge frem forslag om endringer. Det er viktig at vi klarer å balansere barns og foreldrenes klagerett med ønsket om å ikke byråkratisere barnehagen og ta oppmerksomhet vekk fra det systematiske arbeidet med å sikre alle barn et godt miljø i barnehagen, svarer Raja.

Han legger til at i forslaget til ny barnelov skal terskelen senkes for å bli hørt, slik at det også vil være enklere for barnehagebarn å si sin mening.

– Vi vil at alle barn skal ha bedre klagemuligheter enn i dag. Derfor fikk vi gjennomslag for å iverksette et arbeid med å bedre alle nasjonale klagemuligheter for barn for bare to uker siden, svarer Raja

For lite fokus på mobbing og krenkelser fra ansatte

Leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt er utdannet barnevernspedagog med etterutdanning i barnehagepedagogikk. Hun har jobbet 17 år som barnehagelærer og mener at barns rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt i samfunnet. Nyholt opplever at barnehagen har en annen status i samfunnet enn skolen.

– Barnehagen har ikke den samme plassen i samfunnsdiskursen som det skolen har. Barnehagelærere må fortsatt påpeke at de ikke er «tanter», og det har vært altfor lite fokus på, både at det foregår mobbing mellom barn i barnehagen – og mobbing og krenkelser fra de voksne, sier Nyholt.

Hege Bae Nyholt (Rødt) har jobbet 17 år som barnehagelærer og mener at barns rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt i samfunnet

– Svært alvorlige hendelser

Abid Raja sier det er viktig at kommunene bruker det handlingsrommet de har til å føre tilsyn med barnehagene når de får melding om alvorlige hendelser i barnehagene.

– Jeg vil understreke at flere av sakene Utdanningsnytt har fortalt om, er svært alvorlige. Å klype og slå et barn er straffbart etter straffeloven. Det er viktig å ikke glemme at andre lover og konvensjoner også gjelder i barnehagen, selv om det finnes egne regler for aktivitetsplikt i barnehageloven, sier han.

Raja mener at vi også burde undertegne Barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll, som også gir norske barn mulighet til å klage til FNs barnekomité om deres rettigheter ikke ivaretas av Norge.

-– Det foreslo Venstre sist i fjor vår, men ble nedstemt i Stortinget. Vi burde også se på hvordan de minste barna skal få bedre klageadgang til statsforvaltningen, sier Raja.

Jobber med temaet

Nyholt viser til at Rødt ikke har ferdigutviklet politikk på hvorvidt barnehagebarn bør få de samme klagemulighetene som skoleelever, men sier de har jobbet mye med å styrke mobbombudets funksjon.

– Jeg kan ikke si ja eller nei til en lovendring da vi ikke har vedtatt politikk på dette, Men vi har dialog med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og fagforeningene og ser nå at vi er nødt til å ta stilling til spørsmålet, sier Nyholt.

Hun understreker at vi imidlertid ikke kan innføre en klagerett uten å sette barnehagene i stand til å følge opp det de skal.

– Bemanningen er for liten, så vi kan ikke bare pålegge barnehagene og de ansatte flere oppgaver uten å gjøre dem i stand til å følge opp, sier Nyholt.

Powered by Labrador CMS