Barna i Rørsangervej barnehage hjelper til med å dekke bordet i overgangen fra lek til måltidet. Barnehagen flyttet tallerkener og bestikk i barnehøyde, slik at Thea og Anine lett kan hjelpe pedagogisk medhjelper Anne Smith (t.h.) med å dekke bordet. Foto: Miriam Lykke Schultz
Barna i Rørsangervej barnehage hjelper til med å dekke bordet i overgangen fra lek til måltidet. Barnehagen flyttet tallerkener og bestikk i barnehøyde, slik at Thea og Anine lett kan hjelpe pedagogisk medhjelper Anne Smith (t.h.) med å dekke bordet. Foto: Miriam Lykke Schultz

Nå følger barnehagelærerne barnet fremfor klokken

I denne danske barnehagen er barna aktivt med i overgangene fra en aktivitet til en annen. Det gir mer kvalitetstid og færre konflikter, viser ny forskning.

Så fint dere leker, sier pedagog Lisbet Sylvester Knudsen, som har satt seg på gulvet sammen med en gruppe barn. Det er over spisetid. Likevel tar hun seg tid til å se og anerkjenne barnas lek. Hun jobber i Børnehuset Rørsangervej i Viborg, en times biltur nord for Aarhus i Danmark.

 Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 2 2018

Barn i centrum

Et forskningsprosjekt i regi av Aarhus Universitet, der åtte danske kommuner er med. 130 pedagoger har sammen med tre forskere analysert mikroovergangene i hverdagen og arbeidet med å finne løsninger som gjør at dagen i større grad blir på barnas premisser. Erfaringene er samlet i en bok som kommer våren 2018.

Overgangspedagogikk
Et begrep brukt om barns overganger fra familie til barnehage, fra barnehage til skole og fra SFO til skole. I det siste har også såkalte mikrooverganger fått oppmerksomhet.

Hva er mikrooverganger?

Det er overganger mellom aktiviteter for eksempel fra innelek til utele og fra lunsj til samlingsstund. Ved å skape pedagogisk kvalitet i overgangene opplever barna mer sammenheng i hverdagen. Jo mer barna deltar i overgangene, jo mindre må de vente.

– Vi er her for barnet, så vi velger barnefokuset fremfor å være en styrende voksen som har det travelt med å komme videre i programmet. Når jeg skal samle barna til måltidet sier jeg ikke lenger: Nå må dere stoppe å leke, for nå er det mat. I stedet lar jeg dem leke ferdig, før vi lager lunsjen sammen, forteller Knudsen.

 

Barna blir tatt med

I Børnehuset Rørsangervej er det slutt på at pedagogen skal være praktisk og effektiv i hullene mellom aktivitetene. Nå deltar barna i alle praktiske gjøremål.

– Før da vi gikk fra de ene til det andre, var pedagogene opptatt av å dekke bordet, rydde opp eller hente materialer. Nå er vi sammen med barna når vi gjør det, så i stedet for å slippe dem, guider vi dem videre til det neste vi skal gjøre, forteller leder av Børnehuset Else Trier Petersen. Denne strukturendringen kom etter at barnehagen var med i forskningsprosjektet Barnet i Centrum.

 

Filmet seg selv

Pedagogene i barnehagen tok video av noen av overgangssituasjonene i barnehagen. De analyserte og diskuterte det de så etterpå med forskerne og andre pedagoger.

– Videoene viste at barna flere ganger om dagen måtte vente mens de voksne gjorde ting klart, slik at de raskest mulig kunne komme i gang med neste aktivitet, sier Ole Henrik Hansen. Han leder forskningsprosjektet og er lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Pedagogene oppdaget også at det var de voksne som selv skapte behovet for overganger, ved at de bygde dagen opp i atskilte deler.

– Dagene var delt opp i aktivitetsblokker med ulike pedagogiske tema knyttet til læreplanene. Vi var så opptatt med å komme oss videre i det pedagogiske opplegget, fordi vi tenkte at det var det som ga kvalitet i hverdagen, at vi bare skyndte oss videre. Da mistet vi empatien og så ikke barnet, sier pedagog Lisbet Sylvester Knudsen.

 

Mer kvalitetstid

Når barna ikke får ta del i overgangssituasjonene går de ikke bare glipp av læring og utvikling, men de blir også overlatt til seg selv. Det fører ofte til gråt og konflikter barna imellom, ifølge forsker Ole Henrik Hansen. Han mener det derfor er viktig å ta med barna i de praktiske gjøremålene mellom ulike aktiviteter.

– Barna skal ikke parkeres og få service. De skal være aktive deltakere i dagens gjøremål og selv være med på å forberede neste aktivitet. Da lærer barna å være selvhjulpne og opplever nærvær og empati fra de voksne. Det skaper mer engasjement, enn å vente på at de voksne skal gjør noe for dem. Barna blir stolte når de har hjulpet til med å dekke et bord, sier forskeren.

 

Lære å slippe kontrollen

Pedagog Lisbet Sylvester Knudsen sier det tar lengre tid å gjøre noe når barna er med, men at de får mer nærhet til barna fordi de er sammen med dem hele tiden, og ikke må være så effektive for å komme videre i programmet. Hun øver seg på det daglig.

– Det kan være nervepirrende å slippe kontrollen og sin egen dagsorden, men vi blir langsomt bedre til å ignorere klokken og følge barnet. Det gir mer kvalitetstid og færre konflikter, sier Knudsen.

 

Powered by Labrador CMS