KOFFERTEN OM ALBERT ÅBERG: I kofferten skal det være konkreter og ting fra boka som dere kan snakke om mens dere leser, eller som barna kan leke med etterpå, som bilen, dukkene og bollene med «bomullsgrøt» fra boka om Albert Åberg. Foto: Madamløkken barnehage

La barna lære språk med en koffert

En koffert med ting kan gjøre lesestunden i barnehagen til en magisk opplevelse med lek og læring for barna.

I Madamløkken barnehage i Oslo har 90 prosent av barna et annet språk enn norsk som morsmål. Derfor har barnehagen vært opptatt av å finne nye måter å utvikle barnas språk på. En av dem er å bruke kofferter når de leser en bok for barna. I kofferten om Albert Åberg eller Reven og storken er det gjenstander som barna kjenner igjen fra boka.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2018

 

Gi felles opplevelser

–Vi i barnehagen har ansvar for å gi barna felles opplevelser som de senere kan berike leken sin med. Barn i dag lærer engelsk på YouTube og ser på mange ulike kanaler, så det er lite felles de kan bruke i leken, sier styrer Marit Sivertsen i barnehagen. Hun deltok på konferansen Det magiske språket i regi av Nasjonalt barnehageforum.

Barnehagen er med i prosjekt Lesefrø i regi av Deichmanske bibliotek i Oslo og får tilsendt et minibibliotek med 100 ulike bøker i året til bruk i barnehagen og hjemlån. Bøkene er både på norsk og andre språk.

–Disse bøkene skal være forbruksvare. De skal leses, de kan bygges med, tygges på og kastes når de er utslitt. Barna får ingen skjennepreken av den grunn, sier Sivertsen.

 

Slik gjør de det

Barnehagen jobber med en bok over flere uker, og forteller og leser sammen med barna i grupper. De ansatte leser boka først, forbereder seg på viktige ord og begreper de kan snakke om, og de møter forberedt.

–Voksenrollen er viktig. De ansatte skal være engasjerte og kjenne boka godt, sier Sivertsen. Hun sier det er viktig at barna styrer historien og samtalen etter hvert. De ansatte putter konkrete ting i en koffert hentet fra boka de skal snakke om.

–Det skal ikke være perfekte ting som du har brukt fritiden på å lage, men kan være ting som er kjøpt, funnet eller laget i barnehagen, påpeker Sivertsen. Målet er at barna skal være med å lage innholdet i koffertene.

Inngang til lek

Cecilie Fodstad sier det er viktig å lese for barn fordi det gir mulighet for samtale og er en inngang til lek. Barna får også tilgang til et annet språk enn i hverdagslivet; et litterært språk. Hun er norsklektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

 

Powered by Labrador CMS