– Når vi skal synliggjøre pedagogisk arbeid sliter vi, sier førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes ved Høgskulen i Volda. Foto: Line Fredheim Storvik
– Når vi skal synliggjøre pedagogisk arbeid sliter vi, sier førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes ved Høgskulen i Volda. Foto: Line Fredheim Storvik

«Kirurg foretrekkes, men om du har grunnkurs i saging er det ok»

Den største trusselen mot barnehageprofesjonen er at det fra politisk hold ser ut til å være uproblematisk å bytte ut en barnehagelærer med en som ikke har samme utdanning, mener Gerd Sylvi Steinnes.

 – Det er ingen selvfølge at folk rundt oss mener det er nødvendig med barnehagelærere i barnehagen, sier førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes ved Høgskulen i Volda. Hun deltok på Styrerkonferansen i Stavanger i regi av Utdanningsforbundet. Hun mener det er viktig at barnehagelærerne synliggjør sin kunnskap, som at det å kommunisere med et barn på stellebordet har en pedagogisk begrunnelse.

Denne artikkelen er også publisert i Første steg nr. 4/2016


Ulik kunnskap

– Når vi skal synliggjøre pedagogisk arbeid sliter vi. Pedagogisk arbeid er mye lettere gjort enn sagt, for å sitere Liv Torunn Eik, sier Steinnes. Hennes doktorgrad Profesjonalitet under press viser at det er store forskjeller på kunnskapen barnehageansatte hadde som assistenter og kunnskapen de har etter at de tok barnehagelærerutdanning. Hun viser til en tidligere assistent som i studien fortalte at hun irriterte seg over barn som sprang rundt og herjet. Etter første forelesning om at små barn uttrykker seg gjennom kroppen sa hun: «Tenk at jeg har jobbet 20 år i barnehage uten å vite noe om dette.»


Profesjon under press

Steinnes trekker også frem stillingsannonser som en indikator på at barnehageprofesjonen er under press. En kommune på Vestlandet søkte etter «Lærer foretrekkes, men du må ha fullført videregående skole og være over 18 år.»

– Jeg tør ikke tenke på hva det ville stått i samme stillingsannonse for en barnehagelærer. For å sitere en ytring på Facebook om denne annonsen: «Kirurg foretrekkes, men om du har grunnkurs i saging, er det ok». Å synliggjøre kunnskap er viktig for yrkets status og legitimitet, påpeker forskeren.
Turid Thorsby Jansen mener barnehagen trenger en fjerde generasjons pionérer. Hun er selv en av pionérene som har kjempet for barnehagens plass i Norge, og er tidligere førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.


Krever fortolkning

– Barnehagelærerne må våge å være aktører utad mot samfunnet og innad i barnehagen, sa Jansen på styrerkonferansen. Hun mener barnehagelærerne sliter med at de er i mindretall og at det er lite skille mellom deres og assistentenes oppgaver.

– Barnehagelærerne sliter med å få legitimitet til bruke sin tid og sin kompetanse i samspill med barn, til å lede det pedagogiske arbeidet sammen med dem, påpeker Jansen. Hun påpeker at tittelen barnehagelærer ikke brukes i forslaget til rammeplan; de snakker om styrere og pedagogiske ledere. Hun mener det er akkurat som å snakke om rektor og klassestyrer i læreplanen og ikke lærere.

– Forutsetningen for rammeplanen bør være flere barnehagelærere og kompetansetiltak i barnehagen, ellers blir en kun retorikk. Jeg lurer på om barne-hagene klarer å gjennomføre planen med dagens kompetanse? Det er krevende å fortolke planen. Med implementering av skolens lærerplaner fulgte millionene med. Jeg kan ikke se at barnehagene har fått tilsvarende millioner som følge av barnehagereformer, sier Jansen.

Powered by Labrador CMS