Barnehageansatte kan lære mye av barnas lek, men da må vi voksne bli med i leken på ekte

Innspill: Mens vi synger er vi plutselig på vei til månen, gulvet er lava og barna roper at «lavamonsteret» kommer.

Publisert Sist oppdatert

Det er urolig på avdelingen da jeg kommer på jobb. Leker ligger strødd utover, og barna finner seg ikke til rette i leken, men surrer rundt som bier foran en bikube. Jeg har lyst å hysje, eller lage en lyd som gir meg oppmerksomheten lenge nok til å si pedagogiske setninger som «nå må vi huske innestemmen» og «vi går inne!», men av erfaring varierer det hvor godt det fungerer i en slik situasjon.

 Jeg setter meg på gulvet, og straks kommer det to barn og setter seg ned ved siden av meg. Jeg synger: «Kom, så lager vi en sang, kom, så lager vi en sang, og den skal vi lage til Mari, for Mari hun er en koselig jente, og vi er så glade for å ha henne her.» Det blir straks rolig på avdelingen. Flere barn kommer bort og setter seg i nærheten av meg. De liker når jeg synger navnet deres. Øynene utstråler en blanding av glede, forventning og sjenerthet, men de ser også spente ut over å være i sentrum av oppmerksomheten, over å bli sett og hørt og være deltager i samspillet.

Et av barna reiser seg og begynner å bevege seg bort fra sangstunden. Jeg vil prøve å hente barnet inn igjen uten å si noe, så jeg synger «En elefant kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn …». Med ett reiser et annet barn seg og går bak det første barnet. Det første barnet snur seg mot meg og smiler lurt, deretter marsjerer de bestemt gjennom rommet og forsvinner inn i neste rom. Samtidig er alle de andre med på å synge «En elefant kom marsjerende», og vi synger av full hals. 

En liten tanke streifer meg. Jeg lurer på om de to barna som forsvant, har funnet på noe annet, men med det samme kommer de marsjerende inn i rommet. De har bare vært på en litt lengre marsjtur, og nå er de tilbake og vil synge mer.

Samspill gjennom musikk

I artikkelen Whats with the K sier musikkpedagog Christopher Small at musicking er en viktig komponent i vår forståelse av oss selv og våre forhold til andre mennesker (Odendaal, Kankkunen, Nikkanen & Vakeva, 2014, s. 2). 

Small er musikkpedagog, komponist og musikkforsker fra New Zealand. Han er mest kjent for å være mannen bak begrepet musicking. Han ønsker med begrepet å endre vår vestlige kulturforståelse av musikk som et objekt – et substantiv – til heller å se musikk som en aktivitet – et verb.

Jeg ser på musisk samspill som et viktig verktøy i barnehagen. Ved å ha musikksamling får jeg en bedre forståelse av hvem barna er som individer og i samspill med andre. Her gir jeg dem et «rom» hvor de kan utforske og oppdage seg selv, sin egen stemme, blir kjent med rytmer og hvordan det føles i kroppen. Når vi bruker sanger, rytmer, rim og regler i barnehagen, styrkes barnets utvikling på en rekke områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap, og det er naturlig for barn å uttrykke seg gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. 

I musisk samvær skaper vi glede og trygghet og styrker relasjonene, samtidig som vi utforsker for eksempel lydene som finnes i språket. I disse samlingene ser jeg at barn som har utfordringer i sosialt samvær eller i det verbale språket, får oppleve flyt og mestring gjennom sang og musikk.

Voksne må være i leken

Veien inn til gode ideer går ofte via lek og humor, og jeg tenker at det er her vi voksne må være (Lerdahl, 2007, s. 140). Vi må være lekne. Dette gjelder også i vår innfallsvinkel til musisk samspill i barnehagen. For barns tilnærming til hverdagen er leken. Leken er utforskende, og barna elsker når vi voksne er med på det. Vi må invitere oss selv inn i barns lekeunivers, der får vi tilgang til barns perspektiv. 

Et barn roper: «Gulvet er lava, hopp opp i båten min, nå reiser vi til månen.» Her er det ingen vei utenom, jeg må bli med til månen, og jeg vil synge på veien. Med en lystig stemme synger jeg: «Kom så reiser vi til månen, for gulvet er lava, gulvet er lava, gulvet er lava.» Barnet smiler og roper at «lavamonsteret kommer». Vår tur til månen blir plutselig litt mer dramatisk, det blir også sangen: «Lavamonsteret kommer, pass deg for han, pass deg for han, pass deg for han.» Det blir som en liten musikal der inne på lekerommet, der jeg lar barnas innspill bli til tekst og musikk.

Spontane musikalske møter

For meg handler Small sitt begrep musicking om de spontane og improviserte musikalske møtene. Han skriver: «In musicking, we are exploring, affirming and celebrating who we are in relation to the fellow humans and to the world» (Odendaal et al., 2014, s. 163). Barnas fantasi er ikke begrensende. Den inviterer til en magisk reise inn i lekeverden, hvor livet er i flyt, fri for bekymringer og grenser. 

I lekeverden kan vi klatre i trær som rekker opp til himmelen, vi seiler på puter til spennende land, vi synger opera som sjiraffer, blir jaget av lavamonster, og vi kan bygge verdens største tårn på to minutter. Dette er ikke bare gøy for barna, men det er viktig læring. Her kan vi voksne lære noe, her kan barna hjelpe oss til å tenke mer kreativt. For at det skal skje, så må vi bli med inn i lekens magiske univers, og vi må bli med helt på ekte.

Kunnskap om kreativ tenkning

Musicking er, ifølge Small, som en universell sosial aktivitet som gjenspeiler lokale, kulturelle normer og forutsetninger og etablerer et komplekst nett av relasjoner mellom musikalske lyder, mennesker og fysisk rom (Odendaal et al., 2014. s. 166). 

Jeg trekker paralleller mellom Smalls begrep musicking og alle de estetiske fagene. For å virkelig kunne videreutvikle barns kreative prosesser må personalet ha kunnskap om kreativ tenkning og prosesser. Kreative fag må på dagsorden. De må likestilles med spesialpedagogikk, realfag, språkutvikling eller andre fag som plasseres i en kategori for videreutdannelser en kan få støtte for hos Utdanningsdirektoratet. 

Å ta seg av alt det emosjonelle som skjer i barnegruppen, og samtidig drive gode pedagogiske aktiviteter som fremmer barns læring og støtter kreative prosesser, er utfordrende. En kreativ pause trenger ikke ta lang tid, jeg stopper opp og tenker. Hva er det som stimulerer barns nysgjerrighet? Livet er nå, relasjonsbygging skjer her. Barn vil leke og utforske. Jeg kan være lekekamerat, «jobbemann», musiker eller skipper på en båt.

Mestring gjennom musikk

Når Small snakker om musicking som en viktig komponent i forståelsen av oss selv og relasjoner vi omgås med, tenker jeg at musicking er en form for lekent, musikalsk samspill. Et godt sted å vekke og stimulere barns nysgjerrighet. I musikken opplever barna mestring på tvers av utviklingsnivå, alder og språk. Å musisere sammen med barna skaper samhørighet og glede.

Det er en ny dag. Det koker rundt ørene på meg, men i dag er jeg forberedt, og jeg er litt spent. For jeg har med en personlig koffert, full av rytmeinstrumenter. Jeg kjenner mitt indre barns iver idet jeg sier: «Har dere møtt musikkofferten min?» «Kom, så skal vi ha samling og se hva den har lyst å vise dere.» Det går ikke lange tiden før samtlige barn sitter foran meg med forventning i øynene når jeg åpner kofferten.

Å ta barn på alvor og å tørre å se verden gjennom dem utfordrer oss voksne. Det er akkurat derfor det er så viktig. Jeg tenker tilbake til da jeg selv var barn. Jeg visste når en voksen var interessert i det samme som meg, jeg følte meg sett og hørt. Barn forstår mye, de opplever gjennom følelser og stemninger. Derfor må vi være oppmerksomme, og vi må være med på leken – helt på ekte.

Litteratur

LERDAHL, E. (2007). Slagkraft (1.utg.). Oslo. Gyldendal Norsk Forlag AS.

ODENDAAL, A., KANKKUNEN, O.T., NIKKANEN, H.M., & VAKEVA, L. (2014). What’s with the K? Exploring the Implications of Christopher Small’s «Musicking» for General Music Education. Music Education Research, 16(2), 162–175. https://doi.org/10.1080/14613808.2013.859661

UTDANNINGSDIREKTORATET. (2021). Rammeplan for barnehagen (Kunst, kultur og kreativitet). Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/kunst-kultur-kreativitet/

STORE NORSKE LEKSIKON (2022). snl.no/Christopher_Small

Powered by Labrador CMS