Både ansatte, barna og foreldre har i korona-iden opplevd at ansatte har klart å være mer til stede og sammen med barna fordi det har vært mindre grupper med barn.

-Koronatiltakene gjorde barnehagen bedre

Debatt. Redusert åpningstid, mindre barnegrupper og tettere bemanning under koronatiden bidro til at barna ble sett og hørt mer enn før.

Publisert Sist oppdatert

Tusenvis av barnehageansatte, foreldre og barn opplevde at smitteverntiltakene som måtte innføres på grunn av pandemien, gjorde barnehagen bedre. Riktignok var det en del frustrasjon og planlegging i starten, men ut fra det jeg har lest og fått av tilbakemeldinger, så gjorde redusert åpningstid, mindre barnegrupper og tettere bemanning gjennom dagen at barna ble sett, hørt og møtt mer enn vanlig. I tillegg opplevde mange barnehagelærere endelig å ha tid til å være nettopp lærer og bruke fagkunnskapen sin.

LES OGSÅ: Nedstengningen av barnehagene under koronapandemien har ført til at både ansatte og foreldre har erfart hva som er en god barnehage

Underbygges av forskning

Forskning har allerede påpekt det mange barnehager nå erfarer under pandemien: «En god barnehage kjennetegnes av et sted alle blir sett, og de voksne er imøtekommende og nysgjerrige», ifølge professor Elisabeth Bjørnestad, leder for forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBan).

De har undersøkt over 400 barnehager for å finne ut hva som kjennetegner en god barnehage. Av seks områder hvor gode barnehager skiller seg ut, trekker Bjørnstad frem nære og tilstedeværende ansatte som nummer en.

Både ansatte, barna og foreldre har i denne tiden opplevd at ansatte har klart å være mer til stede og sammen med barna. Dette fordi de har hatt mindre barnegrupper, og den reduserte åpningstiden gjorde det slik at bemanningsnormene var gjeldende store deler av dagen. Ikke bare i noen timer midt på dagen, slik tilfellet ofte er i en normalsituasjon.

Er det da mulig å bare fortsette som før?

Alle vi som ønsker at barnehagen skal bli et enda bedre sted å være for barna og for ansatte å jobbe, må fortsette å vise for både lokale og nasjonale myndigheter at dagens bemanningssituasjon ikke er god nok. Det er mange måter å styrke bemanningen i barnehagene på. Det har vi nok en gang fått bekreftet gjennom koronatiden.

Styrket bemanning

Noe redusert åpningstid kan være en løsning, styrket bemanning utover normene kan være en annen løsning. Tilstrekkelig styrerressurs, vikarpool, kjøkkenhjelp eller en kokk kan være andre løsninger. Det er barnehagelærere, styrere og øvrige ansatte ute i barnehagene som har løsningene, men dagens regjering må følge opp vedtaket fra 2018 om økt bemanningsnorm.

Stortinget ba regjeringen evaluere arbeidet med innføringen av normene. Vi har ennå ikke sett systematisk innhenting av kunnskap, som hvor mange timer i løpet av en dag normen er oppfylt, eller om barnegruppene er blitt mindre. Samtidig får vi år etter år bekreftet det som alle som jobber i barnehage vet: Bemanningen MÅ styrkes.

Så politikere! Tiden for å avfeie faglige historier fra hverdagen som anekdoter, er over. Det har vi nå nok et bevis på under koronakrisen. Start kunnskapsinnhentingen og la oss samarbeide om hva som er neste skritt for å få bedre bemanning i barnehagen.

Powered by Labrador CMS