UDF: Barnehagene må ha kortere åpningstid

Utdanningsforbundet mener åpningstidene i barnehagene bør ned til seks eller seks og en halv time dersom smittevernreglene skal overholdes.

Publisert Sist oppdatert

For to uker siden åpnet landets barnehager igjen etter korona-stengingen. Nå har Utdanningsforbundet gjennomført en undersøkelse blant 871 av sine styrere for å høre hvordan det har godt og hva de tenker om tiden framover.

I undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse, svarer 95 prosent av styrerne at de har redusert åpningstid. 80 prosent har ikke fått tilført noen ekstra ressurser. Og mange beskriver situasjonen som sårbar.

– Vi ser at dagens organisering, med faste, atskilte små barnegrupper sammen med en ansatt, er en skjør konstruksjon. Noen kaller den et korthus. Hvis en av de ansatte blir syk, faller hele organiseringen sammen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet til udf.no.

Her finner du hele undersøkelsen (pdf)

6 - 6,5 timer

Til VG uttaler Handal at åpningstidene bør kortes ned.

– Enten må vi gjøre noe med bemanningen, eller så må vi gjøre noe med åpningstiden. Hvis ikke kan smittevernet stå i fare. Og mitt klare råd er at vi bør se på åpningstiden for å ivareta smittevernet, sier han.

Utdanningsforbundets anbefaling er at åpningstiden reduseres til seks eller seks og en halv time. Om den skal være lenger, mener de det oppstår behov for flere folk mer ressurser og at det blir nødvendig å blande kohortene.

– Vi mener det er bedre at barna får et godt tilbud 6 - 6 1/2 time om dagen, enn at hele organiseringen faller sammen fordi den ikke er bærekraftig. De ansatte må ha vanlige arbeidstider og de må ha mulighet til å gjøre arbeidet sitt på en ordentlig måte, sier Handal til udf.no.

Les også: Har gitt deltidsansatte full stilling når barnehagen åpner igjen

Lykkes med smittevern nå

Så langt mener styrerne at de lykkes godt med å ivareta smittevern-tiltakene. 59 prosent sier de klarer det i stor grad, 39 mener de klarer det i noen grad.
Men mange peker også på at ikke alle barna er tilbake ennå, og at det har gjort det enklere.

Dersom de skulle hatt full åpningstid mener 75 prosent av styrerne at det i liten eller ingen grad er mulig å gjennomføre tiltakene i smitteveilederen uten å tilføre ekstra ressurser i form av økt bemanning eller mer penger til overtid.

Kunnskapsminister Guri Melby har endret covid 19-forskriften slik at det også fremover er mulig for barnehagene å kjøre redusert åpningstid.

Powered by Labrador CMS