Bare én av ti barnehager får ressurser til å dekke ekstrakostnader

Et stort flertall av de private barnehagene har ekstra kostnader knyttet til korona-tiltakene. Men bare et lite mindretall sier de får ekstra ressurser .

Publisert Sist oppdatert

– Mangelen på finansiering av ekstraordinære kostnader setter barnehagene i en veldig alvorlig situasjon. De strekker seg langt for å gi alle familier et så godt tilbud som mulig. Men hvis strikken tøyes for langt, vil den på et tidspunkt ryke. Før eller senere vil barnehager måtte stenge, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i en pressemelding.

PBL har gjennomført en undersøkelse blant sine 1900 medlemsbarnehager 29. og 30. april. Nærmere 900 har svart.

Syv av ti oppgir at de har ekstra kostnader knyttet til korona-tiltakene.

Like mange sier at de må sette inn ekstra vikarer for å sikre forsvarlig drift, men bare én av ti svarer at kommunen dekker noen av de ekstraordinære kostnadene som barnehagene har nå i forbindelse med gjenåpning og drift.

For kommunale barnehager er imidlertid ståa en annen, opplyser PBL. På sine hjemmesider skriver at at mange kommuner har bevilget ekstra ressurser til kommunale barnehager for å styrke bemanning og smittevern.

I Harstad kommune er det slik.

Les også: Vi må stå sammen for bedre bemanning og bedre vilkår i barnehagene!

Bruker ekstra penger kommunalt

Der kjører de kommunale barnehagene full åpningstid, men private barnehager ikke tar sjansen på det når de ikke vet om de blir kompensert for økt vikarbruk, forteller leder av Utdanningsforbundet der, Morten Rennemo.

– Bemanningsbehovet i kommunale barnehager er løst ved å ta inn mange nye vikarer. De private barnehagene i vår kommune har begrenset åpningstiden sin, og som en tillitsvalgt sa: Vi har ikke råd til å gamble på at vi får refundert utgifter til å holde full åpningstid samtidig som vi overholder smittevernreglene, sier han.

Kommunedirektør i Harstad, Hugo Thode Hansen, bekrefter at de bruker ekstra personell på morgen og ettermiddag for å holde de kommunale barnehage åpne i 9,5 timer hver dag.

– Vi må bruke en god del ekstra ressurser for å få til dette, vi har ikke oversikt over hvor mye dette vil koste. Skal vi gi et godt tilbud som vi har forpliktet oss til ovenfor barna og foreldrene må vi ha vanlig åpningstid. Det er mange foreldre som ikke kan kutte ned arbeidsdagen eller ha hjemmekontor, sier Hansen.

– De private barnehagene i kommunen har redusert åpningstid, vil dere hjelpe dem med midler for å tilby full åpningstid?

– De private har ikke penger til å ha full åpningstid, vi mener det må komme midler fra sentralt hold til dem også sånn at de kan tilby full åpningstid.

Les også: UDF: Barnehagene må ha kortere åpningstid

– Forskjellsbehandling

Oslo og Asker er blant de få kommunene som også lover ekstra midler til private barnehager.

Anne Lindboe mener flere må følge deres eksempel.

PBL-direktør Anne Lindboe.
PBL-direktør Anne Lindboe.

– Dette er ikke tiden for forskjellsbehandling. Private barnehager har akkurat de samme kostnadene som kommunale barnehager har. De strekker seg utrolig langt for å gi et pedagogiske godt og forsvarlig tilbud under krevende forhold. Men mens kommunale barnehager i mange tilfeller kan nyte godt av økte rammeoverføringer fra staten til kommunene, har de private barnehagene ingen mulige inntektskilder ut over kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Sånn kan det ikke være, uttaler hun.

De private barnehagene blir nemlig finansiert gjennom foreldrebetaling og tilskudd fra kommunen basert på to år gamle kostnadstall. Det betyr at penger for å dekke de ekstraordinære koronautgiftene først vil tilfalle private barnehager i 2022, fremholder Steffensen.

Tirsdag etterlyste Frps Roy Steffensen tiltak for de private barnehagene.

– Frp krever umiddelbare tiltak fra regjeringen. Koronakrisen har gått hardt utover barnehagenes drift, med økte utgifter til både renhold, vikarer, overtid og smitteverntiltak, sa han til NTB.

Kommunedirektøren i Harstad, Hugo Thode Hansen, understreker at de også trenger mer overføringer fra staten dersom de skal kunne fortsette å holde åpent i like mange timer i de kommunale barnehagene.

– Hvis må kanskje vi også revurdere tilbudet vårt, sier han.

Powered by Labrador CMS