Vi må stå sammen for bedre bemanning og bedre vilkår i barnehagene!

Debatt. En alvorlig bivirkning av korona og smittevernveilederen for barnehager er at det er blitt sterke motsetninger mellom barnehagefolk.

Publisert

Dette kommer blant annet til uttrykk i kommentarfelt i barnehagegrupper på Facebook, i tillegg til i møter og drøftinger i de ulike barnehagene/ kjedene. I en tid der vi burde stå sammen og virkelig har mulighet til å vise frem hvor kort tid det faktisk er fullt bemannet i barnehagen, bruker folk heller tiden til å krangle innbyrdes. Det er trist.

Jeg skal ikke gå så mye inn i argumentene for og imot, bortsett fra at jeg syns det er usigelig demotiverende å bli beskyldt for å ikke bry meg om barnas beste eller for å ikke ha solidaritet med kolleger som er assistenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Jeg har heller ikke tenkt å gå inn på at veldig mange pedagoger jobber gratis hver uke selv med ubunden tid/ plantid, selv om jeg mener det er en smule ironisk at vi blir oppfordret til dugnad nå, siden så mange gjør det hele året uten å bli bedt om det.

Les også: Korona-krisen viser at bemanningsnormen ikke ivaretar barnas behov

Noen påstår de har hatt så god tid til planlegging på forhånd. Fint for dem, men det er ganske ufint å antyde at vi andre også burde gjort det når det er så utrolig mange faktorer som spiller inn for hva som kunne bli gjort før 15.4. I tillegg til at planlegging i stor grad er ferskvare. Nei, det jeg tenker på er hva som er så forskjellig fra før korona og nå?

For det er ikke lettere å gå fra avdelingene til vanlig, spør du meg!

Det er mange barn og bleier og behov som skal fylles når min bundne tid er ferdig, eller før jeg kommer, så hvis argumentet er solidaritet med kolleger og barnas beste, gjelder vel det i høyeste grad til vanlig også, når det ikke er kohort- barnehage?

Jeg, og mange med meg, mener at planlegging og organisering av kohortbarnehage er minst like utfordrende som vanlig barnehage. Så hvis vi kan klare oss uten plantid nå, så kan vi vel det til vanlig også? Og vi jobber jo ofte dugnad allerede, så det kan vi jo egentlig bare fortsette med!

Les også: UDF: Barnehagene må ha kortere åpningstid

Vi har jo dessuten fem hele planleggingsdager- kan vi ikke bare planlegge da, så er det gjort, som mens det var koronastengt, så kan alle jobbe 8 timer på avdelingen hele året?

Så hva er forskjellen nå da?

Jo, smittevernveilederen synliggjør manglene ved bemanningsnormen og for barnehageeiere er det vesentlig å kunne vise at de oppfyller den, både overfor foreldre og tilsynsmyndigheter. For mange eiere er det likevel ikke aktuelt å forsterke bemanningen- om det er vilje eller evne må de svare for selv.

Derfor er spørsmålet om plantiden kommet opp. Og ved å være med og skjerpe konfliktlinjene rundt noe som er avtalefestet i tariffene er vi med på å undergrave våre egne organisasjoner og våre rettigheter i en bransje med stort sykefravær, stort frafall og stort press, og det kan i neste omgang være helt andre ansatte sine rettigheter som blir utfordret.

Les også: Det er ikkje nok å klappe på lærarane. Gje dei nok ressursar til å gjera ein god jobb.

Derfor vil jeg oppfordre alle barnehagefolk som er opptatt av barns beste, ansattes beste og gode barnehager om å slutte å krangle innbyrdes og heller stå sammen for bedre bemanning og bedre vilkår i barnehagene!

Sterkere sammen!

Powered by Labrador CMS