Barnehageledere ønsker debatt om kortere åpningstid – tror det kan være bra for barna

Protestene hagler fra næringslivet og foreldre etter et kontroversielt utspill fra oppvekstdirektøren i Trondheim kommune. Kunnskapsministeren mener foreldrene kanskje bør akseptere mindre fleksibilitet i barnehagen.

Publisert

Før koronaens tid diskuterte politikerne kun én ting når det gjaldt åpningstider i barnehagene: om de skulle utvides.

Nå har pipa fått en annen lyd. Koronatiltakene har gjort at barnehagene har blitt tvunget til omorganisering: små grupper, klarere rammer for dagen og mer oversiktlige forhold. Mange ansatte har meldt om gylne barnehagetider, hvor de endelig er godt bemannet hele dagen.

Men de gylne tidene har forutsatt kortere åpningstider. Nå er diskusjonen i gang i enkelte kommuner om kortere åpningstider bør være mer permanent.

Oppvekstdirektør i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid. Foto: Jørgen Jelstad.

– Dette er noe vi har tenkt før, men som vi har tenkt at er for drastisk. Nå har vi litt momentum etter den reduserte åpningstiden i koronatida, hvor vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra foreldre, ansatte og tillitsvalgte på tilbudet, sa utdannings- og oppvekstdirektør i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, til Adresseavisen.

Hun bekrefter at administrasjonen håper å legge fram en politisk sak allerede før sommeren.

Etterlyser verdidiskusjon

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder for barnehagene i Levanger kommune i Trøndelag, ønsker også en debatt om åpningstidene.

– Dette handler om verdier. Hva vil vi barnehagen skal være for noe, sier Aunet.

Hun sier de diskuterte dette i kommunen også før koronakrisen satte inn. Noen syntes det var et drastisk forslag å redusere åpningstider, og enkelte var redde for å tape i konkurransen med andre barnehager.

Etter koronatiltakene med mindre grupper og kortere åpningstider, har debatten blusset opp igjen i kommunen.

– De ansatte forteller hvor bra det er for barna. At det er forutsigbarhet, de samme voksne som tar imot om morgenen og leverer fra seg om ettermiddagen. Å være tett på barna og vise at man har tid, gjør at barna får en annen tillit til de voksne og en bedre relasjon, sier Aunet.

Hun sier de har gode barnehager i kommunen, og hun understreker at de ikke ønsker å gi foreldre dårlig samvittighet. De har nå ni timers åpningstid fram til sommeren, så vil de vurdere hva de gjør inn i et nytt barnehageår.

– 8,5 timer åpningstid vil være ideelt for barnehagen, men vi tror ni timer er det som er realistisk å få til. Så vil det være unntak med foreldre som da ikke vil få hverdagen til å gå opp, og da må barnehagen prøve å finne muligheter for å få det til, sier Aunet.

Informasjon til foreldre

I Trondheim har oppvekstdirektøren møtt tungt skyts og mye motstand etter at hun lanserte muligheten for kortere åpningstid. Aunet sier at også en del foreldre i Levanger har vært skeptiske når temaet har kommet opp.

– Men når personalet får fortalt om hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i barnehagene, og hvordan det har vært under krisetiden med redusert åpningstid, da er det en del som viser forståelse for det. Så jeg tror på opplysning og informasjon, sier Aunet.

Hun påpeker at barnehagen tross alt ikke skal være tilsyn, men en pedagogisk virksomhet. Lange åpningstider gjør at det blir færre ansatte på jobb til enhver tid fordi det ikke er penger til økt bemanning.

– Da blir det full bemanning kanskje bare et par timer i løpet av dagen. Vi vil ikke gjøre det vanskelig for foreldrene, men det er på tide å tenke seg litt om. Dette handler også om tidlig innsats. Skal vi klare å fange opp de barna som trenger noe ekstra, må vi være tilgjengelige for dem, sier Aunet.

Mindre fleksibelt for foreldre?

Aunet sier at en av mulighetene er å skille åpningstider og oppholdstid. Det innebærer at foreldre kan velge om barnet skal være i tidlig eller sen gruppe med mer fast leverings- og hentetid.

– Da blir det mer forutsigbart for barna og de ansatte, sier Aunet.

Det er en tanke også kunnskapsminister Guri Melby var inne på i et sommerintervju med Utdanning. Kanskje foreldrene bør akseptere mindre fleksibilitet i barnehagehverdagen.

– I kjølvannet av korona er det verdt å stille seg spørsmålet om hvor mye fleksibilitet foreldre skal kunne forvente. Det kan godt være at mange foreldre hadde tålt å ha mer faste avtaler med levering og henting, for eksempel. Kanskje det da hadde blitt lettere for barnehagene å disponere personalet på en god måte, sier Melby.

– Tror du det faller i god jord hos arbeidsgiversiden?

– Helt sikkert ikke, sier hun og ler.

Sterke reaksjoner i Trondheim

Og det har hun fått rett i. Etter at temaet kom opp i Trondheim kommune gjennom flere saker i Adresseavisen, gikk NHO rett i strupen på forslaget. Det samme gjorde en rekke foreldre og politikere.

NHO-direktør i Trøndelag, Tord Lien, kalte forslaget for reaksjonært og oppsiktsvekkende.

Høyres Ingrid Skjøtskift kalte det hele «en hån mot familiene og mot arbeidslivet».

– Vi bør heller ha en diskusjon om at flere barnehager skal ha utvidet åpningstid, sa Skjøtskift til Adresseavisen (for abonnenter).

Powered by Labrador CMS