Barnehagelærere viktig for barns forståelse av følelser

Barn som har en god relasjon til barnehagelæreren, blir bedre til å forstå følelser enn barn som har en dårlig relasjon, viser en ny studie.

Publisert Sist oppdatert

Barn som hadde en god relasjon til barnehagelæreren da de var fire år, hadde en bedre utvikling av sin emosjonsforståelse enn de som ikke hadde en god relasjon til barnehagelæreren, viser en ny studie fra Tidlig Trygg i Trondheim.

– Den relasjonen som barnehageansatte klarer å få, blir med barna inn i skolegangen. Barn som har en god relasjon til en barnehagelærer, blir bedre til å forstå egne og andres følelser, sier førsteamanuensis Nina Jakhelln Laugen ved Institutt for psykologi ved NTNU. 

Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og en av forskerne bak studien The Development of Emotion Understanding in Children: The Importance of Parents, Teachers, and Peers. Studien er først publisert i det amerikanske tidsskriftet Developmental Psychology.

Les hele temaserien om å forstå barns følelser her.

Barnet våger mer 

Laugen sier at det kan virke som at jo eldre barna er, jo viktigere er relasjonen til pedagogen for barnets emosjonsforståelse. Relasjonen barna hadde til læreren da de var seks år, hadde mye å bety for barnas forståelse av følelser da de var åtte år, viser studien der 1000 barn deltok.

– Selv om foreldrene er viktige i lang tid, blir andre relasjoner også viktige for barna, sier Laugen. 

En god relasjon er viktig for at barnet skal ha det bra og utvikle seg, ifølge forskeren. Bakgrunnen for studien er at det finnes lite forskning på barns relasjon til andre voksne enn foreldrene – som lærere i barnehage og skole.

– Hva betyr det å ha en god relasjon i praksis?

– Et barn som har en god relasjon til en barnehagelærer, vil be om støtte når det trenger det. Et barn som føler seg trygg på at det får støtte av en voksen, vil sannsynligvis våge mer. 

Det kan være å ta initiativ til lek selv om barnet er redd for det.

– Hvis barnet ikke har en god relasjon til en voksen, kan det blir fryktelig skummelt å oppleve store følelser. Det kan bety at barnet trekker seg unna leken, fordi barnet ikke er trygg på at det blir hjulpet når følelsene kommer. Da kan barnet gå glipp av læring, sier Laugen.

 

Hjelpe barna å forstå

– En god relasjon handler om å akseptere og vise at du forstår barnets følelser, sier Laugen. 

Det handler også om å hjelpe barnet til å håndtere følelsene, slik at barnet føler seg trygg.

– Barna tilbringer mye tid i barnehagen, og da har det veldig stor betydning hva de opplever rundt det å snakke om følelser. 

NTNU-forskeren sier det er viktig for barna å ha en voksen i nærheten når de opplever store følelser.

– Det kan bli skremmende for barnet når det ikke vet hva følelsen handler om. Barnet trenger en voksen som kan sette ord på følelsene, slik at barnet forstår hva som skjer når det blir sint eller lei seg. 

Laugen sier det er viktig å vise barna hvor normalt og fint det er å vise følelser.

– Det er bra å lære barna å skille følelsen og atferden knyttet til følelsen. Det er lov å være sint, men barnet har ikke lov å slå, sier hun. 

Hun mener barna kan få mye gratis læring i barnehagen, fordi de observerer andre. Vi tror ofte at så fort barna er gode til å snakke, så er de også gode på å forstå følelser, ifølge forskeren.

– Barn kan ha et stort ordforråd og likevel ikke vite hva klumpen i magen handler om. Vi spør ofte: Hvorfor er du lei deg? Det er ikke sikkert barnet vet det selv, og da kan vi hjelpe barnet med å sette ord på og forsøke å forstå hva som skjedde, sier Laugen.

Fakta om studien

Studien The Development of Emotion Understanding in Children: The Importance of Parents, Teachers, and Peers er del av forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim.

Studien har undersøkt hva barns relasjon til foreldre, lærere og venner betyr for barns utvikling og forståelse av følelser.

Rundt 1000 barn mellom 4 og 8 år og deres foreldre har deltatt i studien, som har pågått over fire år.

Barnehagelærere og lærere har svart på spørreskjema, og barna har fortalt om sine relasjoner til venner.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom det barnet sa om sin relasjon til venner, og barns forståelse av følelser.

Les mer: ntnu.no/tidlig-trygg

https://doi.org/10.1037/dev0001627

Powered by Labrador CMS