Derfor skal du ikke avvise barnas følelser

Ekspertene er enige: Et barn som ikke føler seg møtt og forstått kan få vanskeligheter med å forstå seg selv og sine relasjoner til andre. 

Publisert Sist oppdatert

– En av måtene vi blir oss selv på, er gjennom å speile oss i andre. Barn trenger presis speiling i andre personer for å forstå sine egne følelser. De har behov for å føle seg forstått – og for å føle seg forståelige, sier psykolog Peder Kjøs, som også er forfatter, skribent i VG og kjent fra NRK-programmet Jeg mot meg.

Dette er en av flere saker i vårt tema om å forstå barns følelser.

Følelser og tilknytning

De første årene spiller barnets følelser hovedrollen i livet, ifølge barnevernspedagog og tilknytningsterapeut Heine Vestvik, som har skrevet flere foreldrebøker, blant andre «Den lille følelsesboka.»

– Følelsene spiller hovedrollen når barnet skal oppfatte verden, men også når det gjelder å utvikle nære og trygge relasjoner, det vi kaller for å utvikle tilknytning. Følelsene er selve inngangsporten til barnets verden, sier Vestvik. 

Når barnet føler seg sett og hørt følelsesmessig av sin(e) omsorgsperson(er), knytter barnet seg til disse, ifølge Vestvik.

– Det er gjennom tilknytning barnet lærer å forstå og regulere egne følelser. Dette er kanskje den mest grunnleggende ferdigheten vi alle trenger å lære oss for å fungere godt sammen med andre, sier han.

Unngå å latterliggjøre

– Hvordan kan vi best møte barns følelser i praksis?

– Ved å ofte benevne barnas følelser og akseptere dem. Sett ord på det du ser og hører – og spør for å kunne gå videre inn i følelsene: «Hva er du lei deg for?» Unngå å avvise eller å latterliggjøre barns følelser. Det kan påvirke selvtilliten. Barnet som opplever å bli avvist eller ydmyket følelsesmessig, vil kunne få problemer med å forstå sine egne følelser. Som voksne er det også viktig å snakke med barna om våre følelser. Det kan være å fortelle barnet dersom du er lei deg for noe – og sett ord på det når noe eller noen gjør deg glad. Barn trenger å forstå både egne og andres følelser, svarer Kjøs.

Heine Vestvik sier at et barn som opplever å bli avvist eller ydmyket følelsesmessig, vil kunne få problemer med å forstå sine egne følelser.

Ingen av oss klarer, ifølge Vestvik, alltid å møte barnet på følelser, og det er heller ikke meningen.

– Gjennom voksnes utilstrekkelighet blir barna også forberedt på det virkelige sosiale livet – der en blir overhørt, ignorert, overkjørt eller på andre måter avvist jevnlig, sier Vestvik. 

Men er det slik at barnet i hovedregel ikke blir møtt på følelsene av den voksne, så vil barnet etter hvert slutte å vise sine følelser. Forskning viser at barnet da som regel vil overdrive eller underdrive sine følelser, og at barnet kan bli vanskelig å få kontakt med, ifølge Vestvik.

 – Det viktigste er likevel at barnet opplever at du jevnlig gir det følelsen av å bli møtt på sine følelser.

 

Fremmed for seg selv

– Hva er konsekvensene av ikke å møte barnas følelser?

– For barn som ikke blir møtt og forstått, kan det bli vanskelig å få en ordentlig forståelse av seg selv og relasjonene sine til andre. Resultatet kan bli et menneske som blir fremmed for seg selv, og som synes at verden rundt er uforståelig og mystisk, sier Kjøs.

Peder Kjøs sier barnehagelærerne bør være oppmerksomme på de sensitive barna. – Alle barn er ikke like og trenger det samme, påpeker han.

– Hvor mye eller lite skal til for at et barn føler seg forstått?

– Vi er født med ulikt temperament og utgangspunkt for dannelsen av personligheten. Noen barn har god kontakt med følelsene fra naturens side. For andre, som er sårbare fra naturens side, er det vanskeligere å få grep. Enkelte har mye negativ affekt og er ikke så følelsesmessige stabile. Disse kan trenge mer hjelp, svarer Kjøs. 

Han oppfordrer barnehageansatte til å være oppmerksomme på de sensitive barna – og på at det ikke er et godt utgangspunkt å tenke at alle barn er like og trenger det samme.

Slik kan du møte barns følelser

1. Anerkjenn barnets følelse ved å speile den tilbake (men ikke like sterkt som barnets følelse) sånn at det høres ut som du forstår følelsen for barnet. Du kan for eksempel si: «Jeg ser at dette gjør deg sint.»

2. Vær i følelsen sammen med barnet. Ikke gå for fort videre. Barnet trenger å føle seg følt! Du kan for eksempel spørre: «Blir du sint når hun tar fra deg leken?» Og du kan si: «Jeg blir også sint når noen tar tingene jeg holder på med.»

3. Hjelp barnet med å sette ord på følelsen, også selv om barnet ikke kan snakke ennå. Hvis det er sinne som er følelsen det handler om, kan dere snakke om hva det innebærer å være sint. Noen skriker, andre slår eller sparker, noen gråter.

4. Undersøk om du skal hjelpe barnet med å løse problemet (som utløste følelsene), eller om det klarer å løse det selv. Spør om barnet vil ha hjelp av deg til å løse utfordringen – eller om barnet vil ordne opp selv.

Kilde: tilknytningsterapeut Heine Vestvik

Powered by Labrador CMS