– EQ er en av fremtidens viktigste egenskaper

Suksesskriteriene i samfunnet har vært å skape mer. Nå handler det om å ha det bedre. Da er emosjonell intelligens en viktig egenskap, mener fremtidsforsker.

Publisert Sist oppdatert

Den danske fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen mener at EQ, eller emosjonell intelligens, er en av fremtidens viktigste egenskaper.

– Det skjer et paradigmeskifte der vi bytter ut suksesskriteriene i samfunnet. Frem til nå har det handlet om å skape mer. Nå går vi fra mer til bedre – og da kreves det EQ, sier Nielsen, som får støtte av Forbes Magazine. 

Det anerkjente amerikanske finansmagasinet har også EQ på topp som fremtidens viktigste lederegenskap.

 Dette er en av flere saker i vårt tema om å forstå barns følelser.

Tenke selv

Dagens voksne har vokst opp med et søkelys på å skaffe fysiske goder, der en jobb er noe du får, ikke noe du skaper selv: Vi bruker tid på jobb og får utbetalt lønn.

– Mennesker har hatt en grunnleggende tro på at livet er hardt. Det handler om å ta seg sammen, og det er ikke plass til «snowflakes» i samfunnet. Om du ikke tåler det harde presset, må du finne deg en annen jobb, forklarer Nielsen. 

Ifølge forskeren vil livet fremover bli mindre hardt, men vanskeligere fordi vi skal gjøre det bedre.

– I fremtiden vil det ikke være en sti vi kan følge, der alt er mulig bare vi presser oss nok. Når livet er vanskelig, er det fordi vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Da må vi stille spørsmål og tenke selv. Vi får bruk for EQ, sier Nielsen.

 Uforløste følelser

– I generasjoner har vi tenkt at følelser ikke kan brukes til noe. Vi har lagt lokk på dem, og mange voksne mennesker har uforløste traumer, sier hun og legger til at mange skammer seg. 

Skammen har bygget seg opp gjennom generasjoner, ifølge Nielsen.

– Vi har fokusert på å skape en verden som «fungerer fysisk», men som ikke nødvendigvis er en god verden å være i psykisk, sier hun.

– I dag ser vi mange barn som er som vulkanutbrudd: fulle av følelser. Det skal vi være glade for, sier Nielsen. 

Hun mener skandinaviske pedagoger blir stadig bedre til å håndtere barns følelser.

– Det handler ikke om å romme alle følelser, men om å bekrefte at det er greit å føle det du føler. Pedagogene lærer dessuten barna å navigere etter følelsene, sier Nielsen.

– I dag ser vi mange barn som er som vulkanutbrudd: fulle av følelser. Det skal vi være glade for, sier fremtidsforsker Anne Skare Nielsen.

 Fremtidens superhelter

Empater, mennesker med høy EQ, kan kjenne hva andre føler.

– Empater føler ansvar for å bidra og vil skape et bedre samfunn. De ser helst at alle vinner og ingen taper, og er tilbøyelige til å utslette seg selv. For dem er det viktigst at andre har det godt. Man skal passe på seg selv om man er empat, sier Nielsen. 

«Ta deg sammen»-generasjonen ser på empatene som sensitive og svake, men vi vil i fremtiden se på dem som sansesterke, ifølge forskeren. Hun definerer selv empatene som fremtidens superhelter.

Grunnlag for all utvikling

Professor May Britt Drugli håper EQ blir en av fremtidens viktigste egenskaper.

– Emosjonell utvikling legger grunnlag for annen utvikling og må tas på det største alvor, sier Drugli.

Hun er professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern. Å klare å regulere egne følelser og atferd er viktig for at barna skal fungere sosialt og være i stand til å lære.

– Emosjonell utvikling legger grunnlag for annen utvikling og må tas på det største alvor, sier professor May Britt Drugli, som forsker på barnehagebarn.

– Har ikke barn emosjonell utvikling på plass, blir de sårbare, sier professoren. 

Forskning på traumer og omsorgssvikt viser at barn som ikke er møtt på sine emosjonelle behov, ofte strever.

– Emosjonell kompetanse utvikles gravis i barnehagealder og får stor betydning for lek, sosial kompetanse, læring og kognitiv utvikling, påpeker Drugli.

Dette er EQ

EQ betyr emosjonell intelligens og handler om menneskers evne til å oppfatte, forstå og håndtere egne og andres følelser.

Begrepet ble lansert i 1990 av forskerne John Mayer og Peter Salovey.

EQ ble presentert som et nytt, revolusjonerende begrep i det psykologiske fagfeltet.

Forsker Daniel Goleman omtaler EQ som indremenneskelig intelligens. Vi har to bevissthetssinn: et som tenker og et som føler. Det rasjonelle og det emosjonelle sinnet er to selvstendige evner, men de klarer likevel å samarbeide.

Kilder: estudie.no og eqi.no .

Powered by Labrador CMS