– Jeg vil bruke engasjementet mitt der organisasjonen mener jeg kan gjøre en best jobb, sier Geir Røsvoll.

Flest fylkeslag peker på Geir Røsvoll som ny UDF-leder

Geir Røsvoll blir nevnt av flest fylkeslag i forslagene på ny leder i Utdanningsforbundet. Men det er fortsatt åpent hvem som blir valgt til leder og nestledere på landsmøtet i november.

Publisert Sist oppdatert

Forslag på kandidater til sentrale verv er en fast post på fylkesårsmøtene i Utdanningsforbundet. Det spesielle denne gangen var at møtene ble holdt før det ble klart at alle de tre i forbundsledelsen, Steffen Handal, Terje Skyvulstad og Hege Valås, takker nei til gjenvalg. Fylkeslagene fikk derfor utvida frist til 15. juni med å komme med oppdaterte forslag, sett i lys av denne nye situasjonen.

Oversikten over forslagene viser at noen av fylkeslagene har lagt fram en tydelig prioritering, mens andre har sendt inn flere forslag til samme verv.

Geir Røsvoll (54), nåværende leder i Utdanningsforbundet Trøndelag, står på lista over foreslåtte kandidater til ledervervet i seks fylker: Viken, Oslo, Trøndelag, Vestland, Nordland og Agder.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Terje Vilno (55), 1. varamedlem i sentralstyret, er foreslått som en mulig lederkandidat av fire fylker: Viken, Innlandet, Rogaland og Trøndelag. Tre fylker har foreslått fylkeslederen i Troms og Finnmark, Thomas Nordgård (49): Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Agder.

Thom Jambak (53) er foreslått av Møre og Romsdal og Vestland, Ann Mari Milo Lorentzen (39) av Viken og Oslo, Marit Himle Pedersen (51) av Oslo og Bente Myrtveit (54) av Viken. De tre førstnevnte er medlemmer av sentralstyret, mens Bente Myrtveit er leder av Utdanningsforbundet Bergen.

De som er foreslått som ny forbundsleder, går også igjen i mange av forslagene på nestledere, i tillegg til flere andre navn (se faktaboks).

Sier ja om han blir spurt

– Det er ærefullt å bli foreslått inn i et så tungt verv av så mange fylkeslag. Jeg kjenner på et stort ansvar, samtidig er jeg veldig glad for å bli vist denne tilliten, sier Geir Røsvoll.

– Kan du allerede nå bekrefte at du stiller som kandidat til ledervervet?

– Jeg har jo stilt meg til disposisjon for valgkomiteen. I utgangspunktet har jeg sett for meg et verv i sentralstyret, og så er det noen som har spilt meg inn som leder eller nestleder. Når situasjonen er som den er blitt, og hvis det er slik at organisasjonen ønsker meg inn i dette vervet, er jeg villig og motivert til å påta meg det ansvaret.

Geir Røsvoll ser på et eventuelt verv i ledelsen av Utdanningsforbundet som en svært god anledning til å jobbe med politiske saker han brenner for. Blant sakene han trekker fram, er bedre arbeidsbetingelser for barnehagelærere, slik at de får muligheten til å bruke sin faglighet i barnehagen.

– Da må bemanningen opp, og man må se på hvordan arbeidsdagen organiseres. Nå ser vi altfor mange steder en bemanningskrise og et skremmende høyt sykefravær, sier han.

Røsvoll er dessuten opptatt av å få til en kraftig satsing på å sikre elever et likt skoletilbud uansett hvor de bor, å sikre skolelærere arbeidsvilkår som gjør at de klarer å gjøre jobben de er satt til, samt styrke den reelle ytringsfriheten for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Geir Røsvoll har vært grunnskolelærer i 18 år, vært arbeidsplasstillitsvalgt, leder i Utdanningsforbundet Trondheim og de siste fire årene fylkesleder i Trøndelag.

– Jeg trives godt som fylkesleder, og dersom det er det jeg skal fortsette med, kommer jeg til å leve veldig godt med det også. Jeg kommer ikke til å fronte meg selv, men vil bruke engasjementet mitt der organisasjonen mener jeg kan gjøre en best jobb, sier han.

Her er fylkesstyrenes forslag til leder og nestledere

Agder

Leder: Geir Røsvoll og Thomas Nordgård

Nestleder: Inger Grødem Haraldsen, Ann Mari Milo Lorentzen, Thom Jambak og Bente Myrtveit

Innlandet

Leder: Terje Vilno

Nestleder (innsendt fra fylkesstyret og fylkesårsmøtet):

Ann Mari Milo Lorentzen, Geir Røsvoll, Thom Jambak, Linn Therese Myhrvold og Ida Næss Hjetland

Møre og Romsdal

Leder: Thom Jambak (eventuelt 1. nestleder)

1. nestleder: Geir Røsvoll

2. nestleder: Inger Grødem Haraldsen

Nordland

Leder: Geir Røsvoll som leder

Nestledere: Thom Jambak, Ann Mari Milo Lorentzen og Turid Buan Øfsti

Oslo

Leder: Geir Røsvoll, Marit Himle Pedersen og Ann Mari Milo Lorentzen

Nestleder: Geir Røsvoll, Marit Himle Pedersen, Ann Mari Milo Lorentzen, Thom Jambak, Ida Næss Hjetland, Terje Vilno og Thomas Nordgård

Rogaland

Leder: Terje Vilno

Nestledere: Geir Røsvoll og Inger Grødem Haraldsen

Troms og Finnmark

Leder: Thomas Nordgård

Nestledere: Ann Mari Milo Lorentzen, Turid Buan Øfsti og Geir Røssvoll

Trøndelag

Leder: Geir Røsvoll og Terje Vilno

Nestleder: Turid Buan Øfsti, Ann Mari Milo Lorentzen, Thom Jambak og Pål Heide Kielland

Vestfold og Telemark

Leder: Thomas Nordgård

Nestledere: Thom Jambak og Ann Mari Milo Lorentzen

Vestland

Leder eller nestleder: Geir Røsvoll og Thom Jambak

Nestleder: Ann Mari Milo Lorentzen

Viken

(fylkesstyret i Viken har tatt med og sendt videre forslag fra lokallagene)

Leder: Geir Røsvoll, Ann Mari Milo Lorentzen, Bente Myrtveit og

Terje Vilno

1. nestleder:

Ann Mari Milo Lorentzen

Inger Haraldsen

2. nestleder:

Thom Bjørnar Jambak

Inger Grødem Haraldsen

Bjørn Sigurd Hjetland

Nestledere:

Bente Myrtveit

Thore Johan Nærbøe

Ann Mari Milo Lorentzen

Thom Bjørnar Jambak

Thomas Nordgård

Alexander Fjellestad

Simon Malkenes

Terje Vilno

Bjørn Sigurd Hjetland

Turid Buan Østby

Ledelsen:

Bente Myrtveit

Thore Johan Nærbøe

Leif-Inge Austerheim Westbø

Bjørn Sigurd Hjetland

Thom Bjørnar Jambak

Bjørg Ratvik

Ann Mari Milo Lorentzen

Geir Røsvoll

Christian Evenshaug

Ny runde i august

Innen 1. juli må alle de foreslåtte kandidatene svare valgkomiteen om de stiller til valg, og innen samme dato må alle som sitter i sentrale verv i dag, svare om de ønsker gjenvalg.

15. august offentliggjør valgkomiteen en liste over alle som stiller. Fram til 15. september skal fylkeslagene nominere blant disse til de sentrale vervene. I denne prosessen vil de «gjenoppståtte» fylkeslagene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark også delta, ettersom de formelt trer i virksomhet 1. august.

Valgkomiteen skal komme med sin innstilling 9. oktober. Det endelige ordet har de 180 delegatene på landsmøtet på Lillestrøm 6.–9. november.

Powered by Labrador CMS