Lærer Rebekka Østebrøt vil at lærertittelen skal vernes.

– Jeg er lei av å høre om 19 år gamle «lærere» 

– Det bør ikke være sånn at fjorårets russ og stjerna fra fotballklubbens A-lag skal kunne kalle seg lærer, mener lærer og tillitsvalgt Rebekka Østebrøt. 

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er lei av å høre på den stormforelska niesa mi på 16, som ikke kan ta øynene fra «læreren» på 19 år som er råkjekk og vanker på de samme festene som henne i helgene, sier lærer Rebekka Østebrøt. 

Hun er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Rogaland, og hun gikk på talerstolen under Utdanningsforbundets landsmøte. Hun fortalte at hun er lei av at lærertittelen er allemannseie.  

– Jeg er lei av at dattera mi på 11 år kommer hjem og forteller med stjerner i øynene om «læreren» som spiller på fotballklubbens A-lag. Det bør ikke være sånn at alle kan kalle seg lærer, verken fjorårets russ og stjerna i fotballklubben, sier Østebrøt. 

De tillitsvalgte i Utdanningsforbundet ønsker å verne lærertittelen. På landsmøtet torsdag stemte de for et forslag om at bare personer med fullført og bestått lærerutdanning kan kalle seg lærere og utøve yrket.

I dag er ikke tittelen beskyttet, slik blant annet jurist- og legetittelen er. På landsmøtet ble det sagt at en slik ordning kan sørge for at alle elever får utdannede lærere, den kan stille krav til myndighetene og øke statusen til yrket.  

– Håpet er at dette skal føre til at bare de som er utdannet til lærere, skal få jobbe som lærere i skolen, sa Simon Malkenes fra talerstolen på Utdanningsforbundets landsmøte. 

«Lærer» i friåret etter videregående 

Sentralstyret hadde foreslått å utrede en mulig autorisasjonsordning, men på landsmøtet var det flere som var kritisk til en slik ordning.  

Fylkeslaget i Agder stilte spørsmål ved hvem som skal kontrollere ordningen med å gi autorisasjon og eventuelt fjerne autorisasjonen. Agders fylkeslag mener det er bedre å jobbe for lovendring som sier at bare utdannede lærere skal få jobbe i skolen. Setningen om å utarbeide en autorisasjonsordning eller lignende ble tatt ut av forslaget.  

Østebrøt fra Rogaland er glad for vedtaket. Hun tror at et vern av lærertittelen kan føre til at det blir færre ufaglærte i skole og barnehage. 

– Jeg er lei av at minstemanns «ped-leder» ikke har pedagogisk utdanning, men barnehagejobben passet bare så bra å kombinere med jobben som selvstendig hudpleier. På jobb er jeg lei av å se at vikartimer, gjerne innen mitt fagområde, går til min tidligere elev som har et friår etter videregående, istedenfor til meg,  sier Østebrøt. 

Lovforslag på høring

I august ble det kjent at regjeringen ønsket å lovfeste et krav om at fremtidens lærere må ha lærerutdanning. Onsdag denne uka kom pressemeldingen fra regjeringen om at lovforslaget er sendt på høring.

– Endringen vil bidra til at barna våre får god opplæring av lærere med lærerutdanning, og til å utvikle skolen. Det vil også bidra til å øke statusen til læreryrket, og være med på å gjøre det mer attraktivt for de som skal velge en utdanning, uttalte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS