Thom Jambak, Geir Røsvoll og Ann Mari Milo Lorentzen.

Ny ledertrio:

– Vi ønsker at det skal bli godt å gå på jobb for alle i oppvekstsektoren

Den nye ledertrioen i Utdanningsforbundet peker på bedre bemanning barnehagene og tid til å være lærer som sentrale saker i årene som kommer.

Publisert

– Vi ønsker at det skal bli godt å gå på jobb for alle som jobber i oppvekstsektoren, sier Geir Røsvoll, nyvalgt leder i Utdanningsforbundet.

Han sitter på scenekanten med de to nestlederne stående ved sin side, Ann Mari Milo Lorentzen og Thom Jambak.

Den nye ledertrioen har nettopp vært gjennom fotografering og gratulasjoner etter et oppskriftsmessig ledervalg og et spennende nestledervalg.

Så hva slags ledertrio blir Geir, Milo og Thom?

– Det blir en ledertrio som utfyller hverandre veldig godt, sier Røsvoll.

– På hvilken måte?

– Med tanke på fagbredde og et politisk engasjement for hele oppvekstområdet. Vi utfyller hverandre bra på den måten.

– Hva ser dere for dere at blir sentrale saker å jobbe med de neste fire årene?

– Vi skal i alle fall fortsette trykket på barnehagesida, hvor vi vil få på plass bedre bemanning for barnehagelærere, sier Lorentzen, som understreker at det er mye godt arbeid som skal videreføres fra forrige ledertrio.

– Vi ønsker at det skal bli godt å gå på jobb for alle som jobber i oppvekstsektoren. For barnehagelærerne, som sliter med det høyeste sykefraværet av alle sektorer. Og for lærerne, hvor vi ønsker at det skal være mulig å være en tydelig lærer i klasserommet. Da må vi jobbe med det grenseløse i skolen, sier Røsvoll.

– Tid til å være lærer vil være en viktig sak. Og det som handler om styringssystemet. Arbeidet med Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem blir for eksempel en viktig sak, sier Jambak.

Før ledervalget ble det stilt spørsmål ved om en ledertrio bestående av disse tre ville ha nok kompetanse og erfaring fra lønnsforhandlinger.

– Hvordan ser dere på det?

– Det er utrolig med ressurser i denne organisasjonen, og vi må bruke god tid fremover for å se hvordan vi skal rigge dette arbeidet. Vi har alle tre mye fartstid og erfaring, så handler det om å bygge gode lag og bli gode i fellesskap. Det er det fagbevegelse handler om, sier Røsvoll.

 – Det er en litt spesiell situasjon at hele ledelsen skiftes ut samtidig – blir det utfordrende for dere?

– Jeg kommer utenfra og har ikke sittet i sentralstyret. Men både Milo og Thom har erfaring fra sentralstyret og vil være kontinuitetsbærere. Så dette skal vi løse, sier Røsvoll.

– Både Milo og jeg har bred erfaring fra arbeid i råd og utvalg og fra arbeidet sentralt, så dette er jeg trygg på at kommer til å bli kjempebra, sier Jambak.

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS