Ann Mari Milo Lorentzen fikk klem av Steffen Handal etter det ble klart at hun blir 1. nestleder i Utdanningsforbundet.

Thom vant kampen mot Terje, mens Milo ble nummer 1.

Her er de nye nestlederne i Utdanningsforbundet

De nye nestlederne i Utdanningsforbundet heter Ann Mari Milo Lorentzen og Thom Jambak. Jambak gikk dermed seirende ut av kampen mot Terje Vilno.

Publisert Sist oppdatert

– Det er store sko å fylle, sa Ann Mari Milo Lorentzen henvendt til den nåværende ledertrioen fra talerstolen rett etter resultatet var klart.

Mens Thom Jambak vant kampen mot Terje Vilno om det andre nestledervervet.

– Jeg er beæret, sa en rørt Jambak fra scenen etter det ble kjent at han vant kampen med et klart flertall.

Denne uka har Utdanningsforbundet landsmøte på Lillestrøm, hvor hele ledertrioen byttes ut.

Geir Røsvoll fra Trøndelag møtte ikke motstand, og ble oppskriftsmessig valgt til leder for de neste fire årene. Det knyttet seg imidlertid langt mer spenning til ett av to nestlederverv. 

Ann Mari Milo Lorentzen fra Troms ble valgt til 1. nestleder og ble dermed den i ledertrioen som har bakgrunn fra barnehagesektoren. Lorentzen var innstilt som 2. nestleder, men ble stemt frem som 1. nestleder med stort flertall på landsmøtet.

– Hun er knakende dyktig og kunnskapsrik. Hun har imponert meg fra første gang jeg møtte henne, sa Hege Ryeng fra Troms fra talerstolen før valget.

Men det ble kamp om å bli 2. nestleder.

Valgkomiteen hadde innstilt Terje Vilno fra Oslo som nestleder, men dette gikk mot ønskene til en rekke fylkeslag som ønsket Thom Jambak fra Akershus. De har begge bakgrunn fra videregående skole.

Av 15 fylkeslag, var det 9 som nominerte Thom Jambak til nestledervervet, og ett fylkeslag nominerte ham som leder. Mens 4 pekte på Terje Vilno.

Før landsmøtet ble det kjent at det ville komme et benkeforslag på å bytte ut Terje med Thom til nestledervervet.

Dermed var det duket for kamp.

– Meningers mot

Det var delegasjonen fra Buskerud som la fram forslag om Thom Jambak istedenfor Terje Vilno.

– Han har meningers mot. Ikke minst har han evne til å sette dagsorden , sa Johannes Bjørset Aagaard fra Buskerud fra talerstolen da han la fram forslaget.

 Også Andreas Outzen fra Møre og Romsdal ytret støtte til Jambak og pekte på at han har representert videregåendemedlemmene på en god måte, også i kontroversielle saker som fraværsgrense og eksamen.

Viggo Inge Albertsen fra Nordland sa at Milo var selvsagt som en av nestlederne. Deretter pekte han på Jambak som den andre.

– Han kan både de lange linjene og kjenner detaljene. For meg er det viktig at vi har ledere som vi kjenner, og at de kjenner oss, sa Albertsen.

Oslo og Rogaland for Vilno

Elin Djuve fra Rogaland sa at deres delegasjon ville stille seg bak Terje Vilno.

– Det er viktig å tenke helhet i ledelsen, og det stoler vi på at valgkomiteen har gjort, sa hun og viste til at Vilno som tidligere fylkesleder og forhandlingsleder i Oslo har erfaring organisasjonen ikke kan si nei til.

–  Han er lyttende, støttende og samlende. Derfor er Terje en viktig person i den nye ledelsen, avsluttet Djuve.

Også delegasjonen fra Oslo ga sin støtte til Vilno som nestleder.

Thom Jambak gikk imidlertid seirende ut med et klart flertall under avstemningen. Under kan du lese mer om bakgrunnen til de to nye nestlederne.

Thom Jambak

54 år fra Akershus fylke.

Medlemsgruppe: Videregående opplæring og fagskole.

Thom Bjørnar Jambak er sentralstyremedlem og har i denne perioden ledet kontaktforum Videregående opplæring og fagskole i tillegg til Samisk utvalg. Han har to perioder bak seg i sentralstyret, og har tidligere ledet Utdanningspolitisk utvalg (UPU). Han har erfaring som hovedtillitsvalgt i Buskerud fylkeskommune fra 2010 og frem til han ble valgt til sentralstyremedlem i 2015.

Jambak er adjunkt med tilleggsutdanning og har bakgrunn som lærer ved Røyken videregående skole. Jambak er opptatt av lære- og rammeplanarbeid og vil fronte fellesskole for alle. Han er opptatt av fagenes rolle, og glad for at vi har fått på plass faglige nettverk. 

Jambak fremhever at det er viktig at organisasjonen er synlig. Han bidrar til dette gjennom innlegg i sosiale medier og andre kanaler. Han mener at for å få god rekruttering til læreryrkene, må lønnsnivået opp.

Kilde: Valgkomiteen i Utdanningsforbundet.

Ann Mari Milo Lorentzen

39 år fra Troms fylke.

Medlemsgruppe: Barnehage

Ann Mari Milo Lorentzen har jobbet som pedagogisk leder i en kommunal barnehage i Tromsø. Hun var arbeidsplasstillitsvalgt i perioden 2009-2011, før hun ble hovedtillitsvalgt i 2011. I 2015 ble hun valgt inn i sentralstyret, hvor hun har sittet siden. Hun har blant annet ledet kontaktforum barnehage og Utvalg for Likestilling og mangfold. Hun har erfaring fra forhandlingsutvalget i PBL-området og var streikeleder under PBL-streiken i 2022.

Lorentzen har et bredt samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt, og hun har blant annet jobbet mye med likestillings- og mangfoldsspørsmål. Hun er opptatt av arbeidsforholdene til lærere, og mener rettighetene til lærerne vil kunne bli utfordret av en krevende økonomisk situasjon. Hun er bekymret for de lave søkertallene til lærerutdanningene. Lorentzen brenner for flere barnehagelærere og økt bemanningen i barnehagene.

Kilde: Valgkomiteen i Utdanningsforbundet.

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS