Fra venstre: Jorunn Folkvord, Jorid Oline Østvik og Anne Greve gikk med Palestina-skjerf på Utdanningsforbundets landsmøte torsdag.

– Stans krigen på Gaza

På Utdanningsforbundets landsmøte er det flere lærere som viser sin støtte til befolkningen i Gaza ved å kle på seg Palestina-skjerf.   

Publisert

På Landsmøtet i Utdanningsforbundet var krigen i Gaza et tema, og møtet vedtok en uttalelse som kritiserte drap og  bombing av sivile. 

"Som lærarar fordømmer vi drap på born og andre skuldlause. For Utdanningsforbundet er det grunnleggjande å verne om born og unge, deira interesser, og sikre alle ei god, likeverdig og inkluderande utdanning."

I uttalelsen krever Utdanningsforbundet at krigen må stanses. Fra talerstolen var det flere som kom med følelsesladde innlegg om krigen og salen hadde et minutts stillhet til støtte for alle som er rammet. 

Ville ha press på Israel

I uttalelsen står det at Utdanningsforbundet krever at norske myndighetene og verdenssamfunnet legger press på partene for å få slutt krigen. Odd Arild Viste fra Utdanningsforbundet Vestlandet foreslo at teksten ble endret. Han ønsket at det skulle stå: At norske myndigheter og verdenssamfunnet legger press på Israel. Dette forslaget ble nedstemt.  

Det var flere tillitsvalgte som har gått med Palestina-skjerf under landsmøtet på Lillestrøm denne uka. Jorunn Folkvord, Jorid Oline Østvik og Anne Greve. 

Uttalelsen fra forbundet blir sendt til blant annet regjeringen og Israels ambassade. 

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS