Malkenes er ute av sentralstyret i Utdanningsforbundet

Det ble kamp om plassen som 1. vara til sentralstyret i Utdanningsforbundet. Den gikk til slutt til Stine Christensen Holtet. 

Publisert Sist oppdatert

Under Utdanningsforbundets landsmøte var det onsdag duket for kamp om varaplassene i sentralstyret. Første kampvotering sto om plassen som 1. møtende vara. Til den plassen var det fire kandidater: Stine Christensen Holtet, som var innstilt til denne plassen fra valgkomiteen, Marianne Rygg, som kommer fra voksenopplæringa, Paul Ivar Pedersen, som har lederstilling i skolen og Simon Malkenes, som har sittet i sentralstyret i fire år. 

Fra før var det varslet at det var delegater som ville kjempe for å få Simon Malkenes inn på det plassen. Malkenes har sittet i sentralstyret de siste fire årene, men valgkomiteen hadde ikke innstilt ham til en ny periode. 

De som oppfordra landsmøtet til å velge Simon Malkenes til vervet argumenterte med hans sterke røst i den offentlige utdanningsdebatten. "Han er alle medlemsgruppers mann", ble det sagt fra talerstolen.

De som oppfordra til valg av Rygg og de som ville ha Pedersen i vervet, argumenterte med at deres kandidatur hadde bakgrunn og erfaring som sentralstyret trenger, og at de kom fra grupper som trengte representasjon

Men den som gikk seirende ut ble Stine Christensen Holtet. 

Holtet, som kommer fra medlemsgruppa grunnskole, gjør med dette comeback. Hun har hatt en periode i sentralstyret før. Holtet er også tidligere leder av Pedagogstudentene, Utdanningsforbundets studentorganisasjon. 

Ikke-møtende vara

I sentralstyret i Utdanningsforbundet er det til sammen tre møtende vara-plasser. Holtet fikk altså plassen som 1. vara. De to andre gikk til Monica Undseth fra Fas og  Marianne Rygg. 

Paul Ivar Pedersen fikk til slutt plass som ikke-møtende varamedlem til sentralstyret. Fem personer har en slik ikke-møtende varaplass. 

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS