sentralstyret
Utdanningsforbundets nye sentralstyre, fra v.: Christian Evenshaug, Ida Næss Hjetland, Inger Grødem Haraldsen, Linn Therese Myrvold, Maja Henriette Jensvoll, Anita Holm Cirotzki, Turid Buan Øfsti, Morten Skauen Sørmo og Thomas Nordgård. Ikke på bildet: Ingeborg Lovise Tyse, leder og nestledere.

Disse fikk plass i det nye sentralstyret i Utdanningsforbundet

To kandidater ble foreslått fra salen, men ingen av dem nådde opp. Landsmøtet i Utdanningsforbundet vedtok valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag valgte landsmøtet i Utdanningsforbundet nytt sentralstyre. Valgkomiteen hadde innstilt på 10 navn - og slik ble også fasit. 

Dette er sentralstyremedlemmene i Utdanningsforbundet for de neste fire årene:

  1. Anita Holm Cirotzki, Vestland, barnehage
  2. Christian Evenshaug, Buskerud, grunnskole
  3. Ida Næss Hjetland, Sentralstyret, FAS
  4. Inger Grødem Haraldsen, Sentralstyret, barnehage
  5. Linn Therese Myhrvold, Innlandet, grunnskole
  6. Maja Henriette Jensvoll, Universitets- og høgskolesektoren
  7. Morten Skauen Sørmo, Østfold, videregående opplæring
  8. Ingeborg Lovise Tyse, Rogaland, videregående opplæring
  9. Thomas Nordgård, Troms, grunnskole
  10. Turid Buan Øfsti, Sentralstyret, grunnskole

Kun to nye medlemmer ble fremmet av delegater i salen. 

Paul Ivar Pedersen fra Møre og Romsdal ble foreslått som fast medlem av Ina Margrethe Enoksen, delegat fra Møre og Romsdal. Pedersen har bakgrunn som skoleleder og har sittet i sentralt lederråd for Utdanningsforbundet.

Tore Hølmo, delegat fra Innlandet, foreslo Anne Yun Rygh fra Vestfold. Hun har bakgrunn som yrkesfaglærer i videregående skole og er i dag kontaktperson for videregående opplæring i Vestfold. Hun er også medlem av Nasjonalt råd for helse- og oppvekstfag. Fylkesleder i Vestfold, Lars Kristian Af Waale, snakket også varmt for Anne Yun Rygh. Rygh var foreslått av 10 fylkeslag.

Støtte fra talerstolen

Ellers var det mye støtte til valgkomiteen fra talerstolen. 

Astrid Pia Stensaker delegat fra Troms gikk på talerstolen for å snakke varmt for Thomas Nordgård. Troms støttet valgkomiteens innstilling. Delegasjonen fra Rogaland ba også landsmøtet støtte valgkomiteens innstilling. Karin Elisabeth Kaald Wathne, delegat fra Rogaland, ba om støtte til valg av Ingeborg Lovise Tyse. Christian Evenshaug fikk også mange lovord. 

Og Thore Johan Nærbøe, delegat på landsmøtet og fylkesleder i Innlandet, snakket om viktigheten av å få inn Linn Therese Myhrvold fra Innlandet i sentralstyret. 

Og slik ble det altså. 

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS