«Om vi ikke trengte å vaske pultene og moppe gulvet, hadde jeg kanskje fått tatt den samtalen med en elev som trengte det, eller fått planlagt neste undervisningsøkt.»

Tone Mikkelsen (36) Hårstad skole i Trondheim

Publisert Sist oppdatert

– Lærerne skal løse flere og flere oppgaver, og det er noe vi kjenner på. Den emosjonelle belastningen er viktig å få fram, men det er ikke så målbart, sier Tone Mikkelsen. 

Fram til i fjor var hun kontaktlærer. Nå har hun gått over i en jobb som spesialpedagogisk koordinator ved skolen. 

– Når jeg ikke lenger står med kontaktlæreransvar, merker jeg at dette har innvirkning på den emosjonelle belastningen, og jeg får mer ro til å gjøre arbeidsoppgavene mine, sier hun og beskriver en arbeidshverdag som blant annet handler om å følge opp elever med psykiske vansker eller atferdsproblemer.  I tillegg er det konflikthåndtering, utagering med voldsepisoder og mye lyder og inntrykk gjennom hele dagen.

– Vi skal selvsagt være profesjonelle og støttende og ta imot alt dette, mens vi selv forholder oss rolige. Men alt dette må håndteres før den faktiske jobben med undervisning begynner. 

– Hva mener du er ditt hovedansvar i lærerjobben?

– Det er undervisning, og det var derfor jeg tok utdanningen. Man er selvsagt også nødt til å ha et omsorgsgen i seg for å være lærer, men primæroppgaven er undervisning.

På landsmøtet i Utdanningsforbundet, som er like om hjørnet, skal lærerrollen diskuteres. Forbundet etterlyser en tydeligere grense for hva en lærer skal gjøre - og de ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen. 

Vil ha flere yrkesgrupper i skolen

Mikkelsen har jobbet 13 år som lærer. Hun mener kravene til å dokumentasjon også har vokst kraftig. Heller ikke de praktiske oppgavene slipper lærerne unna. 

– Det hadde hjulpet om vi ikke trengte å vaske pultene og moppe over gulvet. Da hadde jeg kanskje fått tatt den samtalen med en elev som trengte det, eller fått planlagt neste undervisningsøkt. 

– Mener du lærerrollen favner for bredt i dag? 

– Ja. Vi klarer ikke å løse alle samfunnets utfordringer i skolen. Lærerne trenger støtte, veiledning og hjelp fra fagpersoner som har mer kompetanse i ting som atferdsvansker og psykisk helse. Det er mer ressurser som må til, for arbeidspresset nå er for stort, og folk blir utslitt. 

Hun sier de har tilgang på helsesykepleier på skolen, men ikke i en full stilling. Mikkelsen skulle gjerne sett at det var flere yrkesgrupper i skolen som avlastet lærerne.

– Det kunne også tatt av for noe av foreldrepresset, hvor for eksempel en sosialarbeider kunne fulgt opp mobbesaker, angst, skolefravær eller andre ting med foreldrene. Det ville tatt bort noen oppgaver fra læreren.

Powered by Labrador CMS