«Vi får ikke tid til å gjøre alt jeg har planlagt som pedagogisk leder»

Rebecca Knüver Gangsøy (40) Flaktveit barnehage i Bergen

Publisert Sist oppdatert

– Min oppgave er å ha ansvaret for både det pedagogiske opplegget for barna, og å lede avdelingen. Akkurat nå er jeg også stedfortredende styreleder, så det følger en del administrativt med det. Men jeg synes vi er flinke til å samarbeide og fordele ansvaret blant de ansatte, selv om det er mye som skjer, sier barnehagelærer Rebecca Knüver Gangsøy. 

Hun er en av lærerne Utdanningnsytt har snakket med før landsmøtet i Utdanningsforbundet skal diskutere lærerrollen. De ønsker å avgrense hva som skal være en lærers oppgaver

– Hva opplever du at du ikke får tid til? 

– Vi får ikke tid til å gjøre alt jeg har planlagt som pedagogisk leder, fordi vi er for få på jobb. Det er prosjekter vi ikke får gjennomført, og vi må heller konsentrere oss om å få hverdagen til å gå rundt. 

Knüver erfarer at det er flere barn i dag som krever mer. Hun forteller om at de bruker mye tid på konfliktløsning. 

– Hva må for at du skal få mer tid til å være barnehagelærer? 

– Vi trenger rett og slett å være flere på jobb. Vi er heldige som har mange assistenter, men vi trenger også flere med barnehagelærerutdanning. Jeg mener også at alle barnehager bør ha flere spesialpedagoger som er koblet på og kan være en støtte. 

Hun mener man må se på bemanningsnormen og pedagognormen på nytt, og at det trengs jevnlig kompetanseheving for hele personalet. 

– Det kreves mer og mer av oss ansatte. Mer blir pålagt styrere, som gjør at mer må delegeres til pedagogiske ledere, som igjen gjør at vi må delegere andre oppgaver videre. Dette krever både tid og ressurser, sier Knüver.

Powered by Labrador CMS