«Det er mange utfordringer hos den enkelte elev, særlig psykisk helse, som jeg ikke har faglige forutsetninger for å hjelpe med.»

Erlend Søbye Grønvold (29) Breilia skole i Hammerfest

Publisert Sist oppdatert

– Lærerrollen er nok ganske forskjellig ut fra hvor man jobber. Det er annerledes å være fransklærer på videregående i Bergen og å være ungdomsskolelærer i Hammerfest, som jeg er nå, sier Grønvold. 

Han har lektorutdanning og har jobbet to år i ungdomsskolen. 

– Lærerrollen er omfattende. Jeg skal ivareta den faglige opplæringen, samtidig skal jeg gi god sosial opplæring. I tillegg er det mange utfordringer hos den enkelte elev, særlig psykisk helse, som jeg ikke har faglige forutsetninger for å hjelpe med. Da må jeg bare gjøre som best jeg kan. 

Han sier han er opptatt av å bygge et trygt klassemiljø hvor alle elever skal få lov til å utvikle seg.

– Jeg vil ha et klassemiljø hvor det er godt fellesskap og lov å gjøre feil. Men jeg bruker veldig mye av tiden min til å måtte følge opp elever individuelt fremfor å jobbe med hele klassemiljøet.

Han sier at han ikke så for seg hvor omfattende lærerrollen var da han var fersk i yrket. 

Støvsugde vann på toalettet

– Det er det totale omfanget som er det aller tyngste. Det er veldig mye å forholde seg til, spesielt når mange elever også har spesielle behov. 

Ved skolen der han jobber har de både miljøveiledere og helsesykepleier. 

– Jeg har opplevd god støtte fra dem i vanskelige situasjoner med enkeltelever . Det er viktig at det ikke forventes at jeg som kontaktlærer skal løse det alene, men at det er et støtteapparat rundt som kan hjelpe. 

Han har gjort mange ting han mener ikke er hans ansvar. 

– Jeg har støvsugd vann på toalettet etter hærverk. 

– Tenkte du da at dette burde noen andre ha gjort? 

– Ja, men samtidig, hvem skulle ha gjort det? Det er ikke i styringsinstruksen til renholdere eller ledelse heller å ta seg av hærverk. Vi må løse situasjonen der og da, så får vi prøve å fordele byrdene. Jeg har også vasket egg fra vegger og tak, men da tok jeg med elevene og tok det som en undervisningsøkt om hvordan man skal rengjøre på en forsvarlig måte. 

– Hva kan gjøres for at du skal få mer tid til å bare være lærer?

– Et apparat som kan følge opp elever som har det tyngre enn andre. Det kan være flere lærere, spesialpedagoger, assistenter, miljøveiledere, psykologer eller andre. Det vil frigi tid for lærerne, men det er selvsagt veldig dyrt, så det er ikke noe de fleste kommuner tar seg råd til.

Powered by Labrador CMS