Thom Jambak og Terje Vilno.

Thom eller Terje?
Det blir kamp om nestledervervet i Utdanningsforbundet

Flere fylkeslag mobiliserer for å få inn Thom Jambak som nestleder i Utdanningsforbundet istedenfor Terje Vilno. Det er også duket for kamp om å beholde Simon Malkenes i sentralstyret.

Publisert Sist oppdatert

På Utdanningsforbundets landsmøte i november skal det velges helt ny ledelse, ettersom alle i dagens ledertrio gir seg. 

Utdanningsnytt har fått bekreftet fra kilder i flere fylkeslag at det kommer til å bli stilt benkeforslag på landsmøtet om å få Thom Jambak inn som en av nestlederne i Utdanningsforbundet.

I så fall vil det bli en kamp mot Terje Vilno, som er den valgkomiteen har innstilt som 1. nestleder. De har begge bakgrunn fra videregående skole.

– Jeg kjenner ikke til om det kommer til å komme et benkeforslag på meg som nestleder. Men jeg har fått mange henvendelser fra folk i organisasjonen etter at valgkomiteen la fram sin innstilling til nye ledere, sier Thom Jambak som i dag sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Valgkomiteen har innstilt på Geir Røsvoll som leder og Terje Vilno og Ann Mari Milo Lorentzen som nestledere

Dermed har valgkomiteen kommet med en innstilling som på nestlederfronten ikke helt følger ønskene ute fra fylkeslagene.

Av 15 fylkeslag, var det 9 som nominerte Thom Jambak til nestledervervet, og ett fylkeslag nominerte ham som leder. Mens 4 pekte på Terje Vilno.

Leder av valgkomiteen, Ottar Stordal, har pekt på at det er en spesiell situasjon når hele ledertrioen trekker seg på samme tid, slik som er tilfellet nå.

– Da mener valgkomiteen det er viktig å sikre at det er solid forhandlingskompetanse i den nye ledelsen. Ingen av de andre kandidatene til sentralstyret har forhandlingserfaring i samme grad som Vilno, sa Stordal da innstillingen ble kjent . 

Vil inn i ledelsen

Thom Jambak understreker at han er glad for at valgkomiteen tok et tydelig valg i sin innstilling, og at han ikke har noe problem med det. Samtidig er han klar på at han absolutt ønsker seg inn i ledertrioen.

– Jeg vil veldig gjerne inn i ledelsen. Tatt i betraktning at mange fylkeslag nominerte meg til et lederverv, setter jeg selvsagt pris på at dette diskuteres ute i organisasjonen før landsmøtet, sier Jambak.

Terje Vilno sier han er beredt til å stå i en kamp om nestledervervet.

– Dette er en del av spillet, og det har jeg vært klar over. Jeg så også dette i nominasjonene fra fylkeslagene, sier han.

Han viser til begrunnelsen valgkomiteen har gitt for at det er han som har blitt innstilt fra deres side.

– Jeg er veldig glad for de vurderingene de gjorde, og det de vektla i sin innstilling. Og jeg ønsker å bli nestleder, sier Vilno før han setter i gang en liten valgtale om at Utdanningsforbundet fremover må vurdere flere metoder for å få mer gjennomslag.

– Det er store utfordringer med å rekruttere og beholde lærere i barnehager og skoler, og vi ser at det ikke holder med bare gode argumenter. Vi må også bruke andre mekanismer for å nå målene våre. Jeg mener vi i større grad må ansvarliggjøre kommuner og fylkeskommuner for å få dem til å forstå at de blir nødt til å gjøre endringer for å ha nok lærere. Og vi må få hele fagbevegelsen med på en kamp for bedre og mer kompetent velferdsstat, sier Vilno.

Thom Jambak

54 år fra Akershus fylke.

Medlemsgruppe: Videregående opplæring og fagskole.

Slik presenterer valgkomiteen Thom Jambak:

Thom Bjørnar Jambak er sentralstyremedlem og har i denne perioden ledet kontaktforum Videregående opplæring og fagskole i tillegg til Samisk utvalg. Han har to perioder bak seg i sentralstyret, og har tidligere ledet Utdanningspolitisk utvalg (UPU). Han har erfaring som hovedtillitsvalgt i Buskerud fylkeskommune fra 2010 og frem til han ble valgt til sentralstyremedlem i 2015.

Jambak er adjunkt med tilleggsutdanning og har bakgrunn som lærer ved Røyken videregående skole. Jambak er opptatt av lære- og rammeplanarbeid og vil fronte fellesskole for alle. Han er opptatt av fagenes rolle, og glad for at vi har fått på plass faglige nettverk. Jambak fremhever at det er viktig at organisasjonen er synlig. Han bidrar til dette gjennom innlegg i sosiale medier og andre kanaler. Han mener at for å få god rekruttering til læreryrkene, må lønnsnivået opp.

Terje Vilno

 55 år fra Oslo fylke.
Medlemsgruppe: Videregående.

Slik presenterer valgkomiteen Terje Vilno:  

Terje Vilno har vært ansatt på Hellerud videregående skole fra 1994 og frem til i dag. Fra 2001-2015 var han frikjøpt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Oslo. Han var nestleder fra 2003, og fylkesleder fra 2005. Vilno har vært medlem og leder av forhandlingsutvalget i Unio Oslo fra 2007-2015. Vilno er i dag møtende vara til sentralstyret. Han har vært medlem av Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA) og er medlem i Utvalg for organisasjonsutvikling.

Vilno er en rutinert tillitsvalgt. Han er opptatt av å ha et strategisk, overordnet blikk og mener vi må bli bedre til å se løsninger og formidle disse. Vilno er opptatt av velferdsstaten, og mener Utdanningsforbundet skal være de tydeligste forsvarerne for barn og elever som ikke får det de trenger i dag. Han understreker at det er viktig å ha et kontinuerlig trykk på arbeidet og benytte kompetansen i hele organisasjonen. Vilno har lang erfaring som forhandlingsleder i Oslo kommune og bringer viktig forhandlingskompetanse inn i ledelsen.

– Savner Simon

Det er også klart at det kommer til å bli kamp om å få Simon Malkenes inn som møtende vara i sentralstyret. Han er i sentralstyret i dag, men valgkomiteen har ikke innstilt Malkenes til en ny periode.

Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestland, Marit Himle Pedersen, har imidlertid varslet at hun kommer med et benkeforslag på landsmøtet om at Malkenes skal inn som møtende vara.

– Eg saknar Simon Malkenes i innstillinga. Det tenker eg landsmøtet må gjera noko med, skriver Pedersen i et innlegg på Facebook.

Malkenes har selv delt innlegget på Facebook med en takk til Pedersen for at hun vil fremme forslaget. Dermed blir det kamp på landsmøtet også om denne posisjonen.

Powered by Labrador CMS