Oppnevner nasjonalt nettverk for voksenopplæringen

Landsmøtet i Utdanningsforbundet har bestemt at sentralstyret er forpliktet til å oppnevne et nasjonale nettverk for voksenopplæringen.

Publisert

Voksenopplæringens plass i Utdanningsforbundet har vært diskusjonstema både før og under landsmøtet på Lillestrøm. 

I forkant av møtet hadde en rekke fylkeslag sendt inn forslag til endringer i vedtektene, for å sikre medlemsgruppa representasjon i forbundet. Men disse ble avvist av sentralstyret i deres forslag til innstilling. 

Det ble lagt merke til: 

«Voksenopplæringen har altså blitt møtt med en kald skulder fra sentralstyret på alle punkter», skrev lektor Roar Ulvestad i et debattinnlegg på Utdanningsnytt. 

Sentralstyret la derimot frem følgende forslag: «Med utgangspunkt i evalueringen av nasjonalt nettverk for voksenopplæring ber landsmøtet sentralstyret vurdere hvordan den særskilte satsingen på voksenopplæring skal videreføres, herunder også vurdere ulike grader av formalisering av dagens nettverk.» 

Dette forslaget ville ikke krevd en endring i vedtektene, men landsmøtet ville det annerledes. 

De gikk inn for å vedtektsfeste at voksenopplæringen skal ha et nasjonalt nettverk. 

Forslaget ble vedtatt med 156 mot 36 stemmer. 

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS