Professor Christina Niemi Mølstad.

Vil ha mer samisk kunnskap i lærerutdanningene:
– Vi har et stort ansvar 

Professor mener kunnskapsnivået er for lavt i dag.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundet skal jobbe for å få inn mer kunnskap om samer og andre nasjonale minoriteter i lærerutdanningene. Det er et av forslagene som ble vedtatt på Utdanningsforbundets landsmøte torsdag.

Blant forslagsstillerne er professor Christina Niemi Mølstad som representerer Innlandet på landsmøtet.

– Det å få økt kunnskap om samisk språk og kultur og andre nasjonale minoriteter i lærerutdanningene er en forutsetning for forsoning, sier hun til Utdanningsnytt. 

Hun forteller at kunnskapsnivået er lavt om urfolk og nasjonale minoriteter i dag. 

– Vi må øke kunnskapen blant de som jobber i barnehage og skole. Det betyr at vi i lærerutdanningene må jobbe hardt for å øke kunnskapsgrunnlaget og forståelsen i våre utdanninger, sier Niemi Mølstad.

Mørk historie

Hun er tydelig på at lærerprofesjonen har en mørk historie når det gjelder behandlingen av nasjonale urfolk. 

Derfor er professoren fornøyd med at Utdanningsforbundets avtroppende leder Steffen Handal beklaget til samer, kvener og skogfinner på vegne av Utdanningsforbundet i sommer.

– Vi bærer et veldig stort ansvar, i og med at vi har vært en del av fornorskningsprosessen. Det betyr at vi også må ta et tydelig ansvar for forsoning, og for å bøte på det som har foregått, sier Niemi Mølstad.

Fra 1850-tallet til 1960-tallet førte Norge en fornorskingspolitikk mot nasjonale minoriteter.  Språk og kultur ble motarbeidet og forsøkt erstattet med den norske majoritetens språk og kultur.

Dette er formuleringen som ble vedtatt på landsmøtet:

«Majoritetsbefolkningens kunnskap om samer og nasjonale minoriteter er en forutsetning for forsoning. Kommende lærere må ha kunnskap om kvenske, skogfinske og samiske perspektiver, erfaringer og historie, samt strukturelle konsekvenser av fornorskningspolitikken. Kunnskap om, og synliggjøring av, nasjonale minoriteter og urfolk må være en sentral del av alle lærerutdanninger. Dette er vesentlig for at skoler og barnehager skal være et sted for revitalisering av kvensk og samiske språk og kultur.»

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS