Steffen Handal sier unnskyld til urbefolkningen og etniske minoriteter som har blitt dårlig behandlet på skolen.

Beklager til samer, kvener og skogfinner

På vegne av skolen og lærerne sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal unnskyld til samer, kvener og skogfinner.

Publisert

I vår la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram en rapport som viser at skolen og lærerne har bidratt til at samer, kvener og skogfinner er blitt fornorsket. I rapporten kom det fram at lærerne og skolen var en aktiv del av fornorskingen. Sammen med kirken har skolen vært den institusjonen som har jobbet mest aktivt for å ta fra samer, kvener og skogfinner  deres språk, identitet og kultur. 

Unnskylder

I rapporten kommer det fram at barn er blitt slått med pekestokk, dratt etter håret og kastet i veggen for å ha snakket samisk. I rapporten forteller flere at det å bli utsatt for fysisk straff og å bli latterliggjort skapte angst for skolen. 

I kveld vil Steffen Handal si unnskyld til samer, kvener og skogfinner for det skolen har utsatt dem for. Unnskyldningen blir publisert på forbundets nettsider og Facebook. 

Utdanningsforbundet skriver på sin hjemmeside at de med dette ønsker å ta et oppgjør med disse overgrepene. I tillegg vil forbundet jobbe for at skolen nå blir en arena for revitalisering av språk, levesett og tradisjoner. 

Familier har forlatt sin kultur

Da rapporten ble lagt fram i vår uttalte leder for Samisk utvalg i Utdanningsforbundet at denne rapporten var trist lesning.

– Som en del av fornorskningsprosessen må vi innse at lærere har jobbet for, og ikke imot, at samiske elever skulle forlate eget språk, identitet og levesett for å bli mest mulig lik norske elever. Konsekvensen av dette arbeidet er familier som har forlatt sin egen kulturelle tilhørighet for å bli en del av det norske storsamfunnet, sa Thom Jambak. Jambak sitter i styret i Utdanningsforbundet og er leder av forbundets Samisk utvalg.

Powered by Labrador CMS