Illustrasjonsfoto.

Lønnsoppgjøret 2024

Slik blir den nye lønna di

Alle lærere i KS-området er sikret et lønnstillegg på minst 22 000 kroner. Mange får mer. Her er lønnskalkulatoren. 

Publisert Sist oppdatert

Kommunenes organisasjon KS og arbeidstakerne i LO, Unio og YS er enige om et sentralt tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget. For lærere i staten og Oslo kommune gikk oppgjøret til mekling. 

– Det har vært krevende forhandlinger, men dette er et resultat som skal gi reallønnsvekst for Unios medlemmer, sa forhandlingsleder og UDF-leder Geir Røsvoll til NTB, etter at oppgjøret hadde kommet i havn 1. mai. 

Rammen for årslønnsveksten er på 5,2 prosent. Det samme som ble avtalt i frontfaget. Med en beregnet prisvekst på 4,1 prosent, ligger det an til reallønnsvekst, hvis prognosemakerne treffer.

– Vi fikk innfridd vårt krav om en klar reallønnsvekst, og vi fikk også til en prioritering i favør de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Vi mener derfor dette er et akseptabelt resultat for våre medlemmer i Unio kommune, sa Røsvoll.

Alle lærere er altså sikret et oppgjør på minst 22 000 kroner i år. Mange lærere får også mer enn dette. I grafikken under kan du sjekke hva du selv har krav på å få i lønnsøkning gjennom det sentrale oppgjøret. Dette gjelder ikke for lærere i Oslo-skolen, der det har oppstått brudd i forhandlingene.

Tallene som presenteres i grafikkene, er garantilønn. På toppen av dette vil mange lærere ha andre tillegg som trekker lønna opp.

Interactive Salary Display

Sjekk hvor mye mer du er sikret i lønn

Gammel lønn: kroner
Økning: kroner
Ny lønn: kroner
Powered by Labrador CMS