Julie Remen Midtgarden (H).

Ny barnehagestrategi i Oslo:
Vil ha mer systematisk jobbing med språk i barnehagene

Det borgerlige byrådet vil legge mer vekt på språkarbeid i barnehagene i Oslo. Men Høyre-byråd Julie Remen Midtgarden lover at dette ikke er en ny omkamp om språkkartlegging.

Publisert Sist oppdatert

– Det står ingenting om språkkartlegging eller kartleggingsverktøy i den nye barnehagestrategien, sier hun med bestemt mine fra hjørnekontoret i Oslo rådhus, hvor utsikten over Aker Brygge i sol er upåklagelig.

Byråden for utdanning i Oslo vil gjerne si noe om den nye strategien for kvalitet i barnehagene som nå er rett rundt hjørnet fra det nokså ferske borgerlige byrådet.

Det vil si, helt ny er den ikke, den bygger på strategien fra det forrige rødgrønne byrådet.

– Vi har gjort noen endringer, blant annet vektlegger vi systematisk språkarbeid i barnehagene litt mer enn det som lå strategien fra det forrige byrådet. Men vi bygger også vår strategi på de analysene og det arbeidet som ble gjort med dette fra forrige byråd, sier Remen Midtgarden.

Hun sier at man etter en lang periode hvor mye oppmerksomhet har vært rettet mot å få nok barnehageplasser, nå vil rette oppmerksomheten mot kvaliteten på tilbudet.

– Vi har et stort mangfold av barn i våre barnehager, og i dag er det for store forskjeller i kvalitet i barnehagene - både fra barnehage til barnehage og fra bydel til bydel. Målet med den nye strategien er å sikre at alle barn får et likeverdig tilbud uavhengig av bakgrunn, sier hun.

Stridstema

Men, så var det dette med systematisk språkarbeid. Det høres kanskje uproblematisk ut for de uinnvidde, men få ting har skapt mer furore blant barnehagelærerne enn noe som gjerne har blitt snakket om i samme åndedrag, nemlig språkkartlegging i barnehagene.

En del av den debatten har handlet om politikere som har ønsket å pålegge barnehagene å bruke bestemte kartleggingsverktøy og arbeidsmetoder. Blant annet Høyre i Oslo har ivret for en form for språkkartlegging i barnehagene, mens Utdanningsforbundet har kalt det sløsing med barnehagelærernes tid.

Så, når Høyre nå igjen trekker systematisk språkarbeid opp av hatten, er byråden forberedt på reaksjoner?

– Jeg tror veldig mange som jobber i barnehagene deler min ambisjon og mitt ønske om at barnehagene skal legge til rette for et godt språkmiljø og leseglede. Så handler nok eventuelle reaksjoner om en bekymring for hva det betyr i praksis for arbeidshverdagen til barnehagelærerne, sier Remen Midtgarden.

Julie Remen Midtgarden.

Hun peker på at flere undersøkelser viser en negativ trend for leseferdigheter i skolen, og at vi i dag leser for lite for barna, både hjemme og i barnehagene.

– Det leses for lite i barnehagen. Den nye leserundersøkelsen fra 2024 viser at foreldre leser stadig mindre for barna sine, og dette gjør lesing i barnehagen ekstra viktig. 

– Ingen føringer

Hun understreker flere ganger at strategien kun legger noen overordnede mål og veivalg, mens mer konkrete tiltak vil komme i en senere handlingsplan.

– Det vi sier i strategien nå handler om ambisjoner på vegne av barnehagene, og hva vi i fellesskap skal få til. Der ligger det ingen føringer om hva barnehagene skal gjøre. Det er viktig at barnehagene selv bidrar med å se på hvordan de kan legge til rette for et godt språkmiljø og for å støtte barna i språkutvikling. Jeg tror ikke det er noe i denne strategien som er veldig provoserende når det gjelder ambisjoner for språkarbeidet i barnehagene.

– Og det vil det heller ikke være i den påfølgende handlingsplanen?

– Hva som kommer der, må vi komme tilbake til. Men vi kommer ikke til å foreslå et felles kommunalt språkkartleggingsverktøy, sier Remen Midtgarden.

– Barnehagene må ha en plan

Foreløpig er de nokså sparsomme med å flagge konkrete tiltak.

– Vi kommer til å følge opp strategien med en handlingsplan, hvor vi er mer konkrete. Men det vi kan si, er at alle barnehager må ha en plan for hvordan de observerer, vurderer og støtter barnas språkutvikling. Og for hvordan de skal tilrettelegge for rike leke- og språkmiljø.

Utdrag fra strategien

«For å styrke språkarbeidet i barnehagene må det jobbes mer systematisk med språkutvikling. For å sikre dette må personalet sette seg mål, etablere rutiner og være engasjerte. Alle barnehager må ha en plan for hvordan de observerer, vurderer og støtter barns språkutvikling, og for hvordan de tilrettelegger for rike leke- og språkmiljø der alle barnas språklige ressurser blir inkludert.»

(…) 

«Boklesing er en fin måte å etablere kontakt med små barn og skape felles erfaringer i en barnegruppe. Gjennom god og variert barnelitteratur får barn tilgang til nye ord og kunnskaper de ikke nødvendigvis møter i andre hverdagssituasjoner.» 

Kilde: Byråd for utdanning.

Hun peker på at det i kommunen allerede er etablert praksis med en gjennomgang av hvordan barna ligger an språkmessig i forbindelse med overgang fra barnehage til skole.

– Det er nyttig informasjon for skolene, og det gjøres i dialog med foreldrene. Det er standard for alle barnehager, og det mener jeg er lurt. Den bevisstheten er der allerede i dag, så det vi har i strategien handler mer om den systematiske oppfølgingen av språkarbeidet.

– Barnehagelærere vil nok bli bekymret for om dette vil gripe inn i deres frihet til å bestemme det pedagogiske arbeidet i sin barnehage – hvor mye vil dere fra politisk hold legge føringer på hva som skal gjøres på gulvet ute i barnehagene?

– Vi legger nå til rette med en strategi og etter hvert en handlingsplan. Så er det bydelene i Oslo som er barnehageeiere og skal finne ut hvordan det skal følges opp. I strategien kommer det ikke til å ligge noen detaljerte føringer for barnehagene. Men det er et tydelig politisk mål at alle barn i Oslo skal få møte bøker og bli lest for i barnehagene, sier Remen Midtgarden.

Powered by Labrador CMS