Thom Jambak, leder for Samisk utvalg i Utdanningsforbundet.
Thom Jambak, leder for Samisk utvalg i Utdanningsforbundet.

– Lærere har jobbet for at samiske elever skulle forlate eget språk

– Jeg skulle ønske at lærernes historie i fornorskningen mot samer hadde vært en helt annen, sier Thom Jambak i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

I en ny rapport kommer det fram at skolen og lærerne har bidratt til at samer, kvener og skogfinner er blitt fornorsket. Leder for Samisk utvalg i Utdanningsforbundet synes rapporten er trist lesning.

– Som en del av fornorskningsprosessen må vi innse at lærere har jobbet for, og ikke imot, at samiske elever skulle forlate eget språk, identitet og levesett for å bli mest mulig lik norske elever. Konsekvensen av dette arbeidet er familier som har forlatt sin egen kulturelle tilhørighet for å bli en del av det norske storsamfunnet. sier Thom Jambak. Jambak sitter i styret i Utdanningsforbundet og er leder av forbundets Samisk utvalg.

– Jeg skulle ønske at lærernes historie i fornorskningen mot samer hadde vært en helt annen. Og ikke slik historikeren Einar Niemi beskriver fornorskningsprosessen: «med skolen som slagmark og lærere som frontsoldater», sier Jambak.

Store konsekvenser

Jambak mener fornorskningspolitikken fortsatt preger barn og foreldrene deres.

– Dagens lærere må ta inn over seg hvordan negativt press over tid har påvirket en hel kultur og et folks identitet, og fortsatt påvirker mange barn og familier. I dag ser vi at neglisjering av samisk språk i skolen, manglende språkopplæring og undertrykking av samisk kultur og tradisjoner kan få fatale konsekvenser for at helt folk, og for samfunnet ellers, sier Jambak.

Utdanningsforbundet skal arrangere et seminar om fornorskningen og skolens rolle i slutten av august.

– I tillegg vil vårt samiske utvalg gi oss råd om hvordan vi skal behandle dette videre i forbundet, sier Jambak.

Powered by Labrador CMS