Sannhets- og forsoningskommisjonen, ledet av Dagfinn Høybråten.

– Skoleverket var helt sentralt i fornorskningen

I fem år har en kommisjon undersøkt den uretten samer, kvener, skogfinner og norskfinner har blitt utsatt for. Kommisjonen har funnet ut at skoler og lærere har vært sentrale i fornorskningen av minoritetene.

Publisert Sist oppdatert

– Heller ikke Norge har noe å være stolt av når det gjelder behandlingen av våre minoriteter, sier leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten.

Høybråten har overlevert en rapport om hva det norske samfunnets har gjort for å fornorske samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Kommisjonen har funnet ut at fornorskingspolitikken har gjort at landets minoriteter har mistet mye av kulturen og språket sitt.

– Kommisjonen foreslår en bred satsing på formidling da kunnskap er en forutsetning for en erkjennelse av at fornorskningspolitikk og urett har funnet sted, og at konsekvensene har betydning helt inn i vår egen tid. Store deler av den norske befolkningen har gått glipp av den rikdommen minoritetskulturene i landet bringer med seg, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten.

Skolen har vært en del av fornorskningen

– Skoleverket var helt sentralt i fornorskingen, sier Dagfinn Høybråten.

Kvenene opplever at det fortsatt ikke gjøres nok for å ta være på det kvenske språket.

– Det har tatt utrolig lang tid å få barnehager og skoler til å sette inn tiltak for kvenske barn. I dag er det ikke et eneste barn her i landet som snakker kvensk dialekt, sa Bjørnar Seppola, fra Kvensk Finsk Riksforbund.

Powered by Labrador CMS