Anne Greve, Paal Eckhoff Salvesen, Kitty Marie Garborg og Hilde Omdalsmoen Fidje fikk gjennomslag for at Utdanningsforbundet skal jobbe for et lønnsløft for UH-sektoren.

– Kan oppleves meningsløst å tjene mindre enn dem man utdanner

Lærerutdannere tjener mindre enn de som velger lærerjobb i skolen. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for å få lønnsnivået deres opp på nivå med sammenlignbare stillinger i offentlig sektor.

Publisert

Det ble vedtatt på Utdanningsforbundets landsmøte etter et forslag fra Paal Eckhoff Salvesen fra Trøndelag.

Fra talerstolen pekte han på at lønnsnivået i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) ligger betydelig under det man burde forvente på bakgrunn av utdanningsnivå.

– Selv gikk jeg ned mer enn 100 000 etter å ha gått fra videregående skole til barnehagelærerutdanningen i Trondheim, sa Salvesen, som mener UH-sektoren har blitt gjøkungen i Utdanningsforbundet med sine nokså få medlemmer sammenlignet med andre store grupper i organisasjonen.

– I det videre arbeidet trenger vi mer fokus på målet om å ta igjen det store gapet mellom profesjonsutdannerne og dem vi utdanner, sa han.

Han ville ha inn i organisasjonens politiske dokument «Vi utdanner Norge» at lønnsnivået ved universiteter og høgskoler må heves til samme nivå som sammenlignbare stillinger og offentlig sektor og være konkurransedyktige med nivået i privat sektor.

Han fikk støtte fra talerstolen fra Renate Nordnes fra Nordland og Anne Greve fra Oslo.

– Vi er nødt til å vise medlemmene i UH at vi jobber også for deres lønn. Det må synliggjøres i det viktigste politiske dokumentet vi har, sa Greve.

Landsmøtet stemte inn endringen med 100 mot 91 stemmer.

Hvem er på landsmøtet?

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. 

I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. 

Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret. 

Kilde:  UDF

Powered by Labrador CMS